Splátkový kalendár • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je súpis dohodnutých splátok. Udáva klientovi termín splatnosti, počet a výšku jednotlivých splátok, na ktorých sa dohodol s poskytovateľom úveru pri podpisovaní úverovej zmluvy. Splátkový kalendár sa môže zmeniť, ak napríklad klient využije mimoriadnu splátku.

V prípade, že klient pošle mimoriadnu splátku nad rámec dohodnutých platieb v splátkovom kalendári, upraví sa podľa výšky mimoriadnej splátky i splátkový kalendár. Obvykle to znamená urýchlenie celého procesu splácania a zníženie celkovej ceny úveru pre klienta.