Splatnost • Slovník pojmů • Home Credit a.s. • Home Credit Slovakia,…

Splatnosť

Splatnosť je najneskorší termín, do ktorého sa dlžník zaväzuje veriteľovi zaplatiť splátku. Na splatnosti sa vopred dohodnú obidve strany. Obvykle je určená splatnosť úveru i jednotlivých splátok. Z úverovej zmluvy by mali vyplývať i prípadné sankcie za nedodržanie termínu splatnosti. Pozor, v rámci splatnosti Home Credit posudzuje, či je suma zodpovedajúca výške splátky pripísaná na účet Home Creditu. Preto je dobré posielať splátky s dostatočným predstihom. Ideálne niekoľko dní vopred.