SRBI • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

SRBI

Je skratka pre Spoločný register bankových informácií, ktorý zhromažďuje dáta o platobnej histórii klientov bánk s aktívnym či nedávno splateným úverom. Databáza napomáha rýchlejšiemu posúdeniu bonity klienta v prípade, že žiada o úver.