Transakcia • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Transakcia

Transakcia je finančná operácia, ktorá prebieha na úverovom účte klienta. Najčastejšie ide o výber peňazí z úverového účtu, prevod na bežný bankový účet klienta, platbu kartou alebo zaplatenie splátky úveru. Do transakcií spadajú prichádzajúce aj odchádzajúce, ktoré sú viazané ku konkrétnemu úverovému účtu. V Home Credite to môžu byť napríklad zľavy pri nákupoch kreditnou kartou.