Trvalý príkaz • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Trvalý príkaz

Trvalý príkaz slúži na odosielanie opakovaných platieb v pevne stanovenom termíne v rovnakej výške rovnakému príjemcovi. Trvalý príkaz si môže klient nastaviť ako odchádzajúcu pravidelnú platbu zo svojho bežného bankového účtu. Cieľom je zjednodušenie opakujúcich sa úhrad v rovnakej výške a pohodlnejšie platenie pre klienta. Stačí raz nastaviť počet opakovaní a čas, po ktorom sa platba zopakuje. O všetko ostatné sa postará banka.

Trvalý príkaz je jednou z možností hradenia splátok úveru, ak ich výška zostáva rovnaká po celý čas splácania. Pre premenlivú výšku splátok sa nehodí.

Ako zadať trvalý príkaz

Trvalý príkaz zadáte jednoducho v priebehu pár minút. Budete potrebovať poznať číslo účtu príjemcu, kód jeho banky, v ktorej má účet, výšku sumy, ktorá sa bude pravidelne odosielať, frekvenciu opakovaní (denne, týždenne, mesačne…), dátum prvej a poslednej platby a variabilný symbol. Keď všetko spomínané nastavíte, nemusíte sa už starať o nič ďalšie. Len si dávajte pozor, či máte v momente uskutočnenia trvalého príkazu na účte vždy dostatočný zostatok.