Účelový úver • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Účelový úver

Účelový úver je špecifický svojím využitím. Veriteľ v takom prípade dlžníkovi na základe úverovej zmluvy poskytuje finančnú sumu s vopred určeným a obojstranne odsúhlaseným cieľom využitia. Najznámejším účelovým úverovým produktom je hypotéka, ktorú poskytujú banky.

Medzi ďalšie hojne využívané účelové úvery patrí napríklad úver na auto. V takom prípade sa dlžník zaviaže k vopred dohodnutým splátkam, ktoré za poskytnutie úveru na auto posiela veriteľovi.

Tretím častým variantom účelového úveru v Slovenskej republike je konsolidácia, ľudovo známa ako zlúčenie pôžičiek. Ide o spojenie viacerých úverových produktov do jednej pôžičky s cieľom jednoduchšieho a výhodnejšieho splácania.

Výhodou býva nižšia mesačná splátka, takéto riešenie môže významne uľahčiť ľuďom s napnutým mesačným rozpočtom. Home Credit samozrejme zlúčenie pôžičiek ponúka.

Máte záujem o Flexibilnú pôžičku na kartu od Home Creditu?