Úrok • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Úrok

Úrok je cena zapožičaných peňazí. Ak si klient požičia od poskytovateľa finančných služieb peniaze, súhlasí obvykle s vopred dohodnutým úrokom. Úrok slúži veriteľovi ako náhrada hodnoty peňazí za čas, po ktorý sú poskytnuté dlžníkovi.

Výšku úroku ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov. Ovplyvňuje ju výška istiny (poskytnutého objemu peňazí – úveru), úroková sadzba a doba trvania úveru.