Úroková sadzba

Úroková sadzba určuje cenu požičaných peňazí (úrok) za určité časové obdobie. Najčastejšie ich poskytovatelia finančných služieb uvádzajú v percentách za rok. Ale pozor, nie je tomu tak vždy. Konkrétnu výšku úrokovej sadzby ovplyvňuje doba, na ktorú si klient od veriteľa požičiava peniaze, a často tiež celková výška úveru.