Úroková sadzba • Home Credit Slovakia, a.s.

Úroková sadzba (úroková miera)

Úroková sadzba (alebo aj úroková miera) sa obvykle definuje ako cena za požičanie peňazí, ktorá sa vyjadruje v percentách. Najčastejšie sa uvádza za rok. Úrok je suma, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi za to, že mu poskytne peniaze na určité obdobie. Úroková sadzba závisí od mnohých faktorov, ako je úroveň inflácie, riziko, dĺžka trvania pôžičky a aktuálna úroveň úrokových sadzieb na trhu.

Úroková sadzba je číslo, ktoré ukazuje o koľko percent sa zvýši suma, ktorú si požičiate, za určitý čas. Toto číslo sa počíta z pôvodného množstva peňazí, ktoré si požičiate. Určuje, koľko bude dlžník platiť veriteľovi ako úrok.

Na rozdiel od úrokovej sadzby sa na výpočet celkových ročných nákladov na pôžičku používa pojem RPMN – ročná percentuálna miera nákladov, ktorý zahŕňa okrem úrokových nákladov aj poplatky za spracovanie a ďalšie náklady súvisiace s pôžičkou, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť. RPMN naopak nezahŕňa poplatky za voliteľné služby, ktorých dohodnutie nie je povinné a závisia tak od rozhodnutia spotrebiteľa. Úroková sadzba, úroková miera a RPMN sú dôležité ukazovatele na posudzovanie nákladov spojených s úvermi.