Variabilný symbol • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Variabilný symbol

Variabilný symbol je identifikačný údaj platobných príkazov, ktorý sa skladá z maximálne desiatich číslic. Zloženie variabilného symbolu je individuálne. Pozor, aj nuly na začiatku variabilného symbolu majú svoj význam.

Môže ísť napríklad o číslo faktúry alebo v prípade úverov napríklad o číslo úverovej zmluvy, ktorým dlžník označuje svoje splátky. Home Credit každému klientovi prideľuje unikátny variabilný symbol, aby mohol jednoznačne jednoducho priradiť prichádzajúcu splátku k príslušnej úverovej zmluve a určiť, či spláca podľa dohody.

Pred odoslaním platieb je preto kľúčové dôkladne skontrolovať, či uvádzate správny variabilný symbol. V prípade chyby vo variabilnom symbole okamžite kontaktujte adresáta platby. Inak by sa mohlo stať, že vašu platbu neidentifikuje a bude po vás chcieť úhradu opakovať.