Veriteľ • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Veriteľ

Veriteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje úver, alebo osoba, ktorá má pohľadávku voči dlžníkovi. V prípade, že si klient dohodne úver od Home Creditu, stáva sa na celý čas trvania úveru dlžníkom. Súčasne je Home Credit poskytovateľom a veriteľom, ktorý má pohľadávku voči klientovi.