Výpis z úverového účtu • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Výpis z úverového účtu

Výpis z úverového účtu je dokument, ktorý dostáva každý mesiac klient s revolvingovým úverom. Je na ňom prehľadne uvedená výška mesačnej splátky, celková vyčerpaná suma za dané obdobie, stav účtu na začiatku zúčtovacieho obdobia, pohyby v danom zúčtovacom období i disponibilný zostatok. Zúčtovacie obdobie je v Home Credite jeden kalendárny mesiac.

Prehľad o pohyboch na revolvingovom účte i aktuálnu výšku splátky a jej stav nájde klient Home Creditu tiež na www.SpravcaFinancii.sk alebo v mobilnej aplikácii Home Credit, kam sa stačí registrovať.