Výška úveru • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Výška úveru

Výška úveru je suma, ktorú poskytovateľ úveru požičiava klientovi. Väčšinou táto suma nezodpovedá celkovej sume, ktorú sa klient zaväzuje splatiť. K celkovej výške úveru totiž väčšinou poskytovateľ pripočíta náklady vzniknuté v súvislosti s poskytnutím služby (ako úroky a prípadné poplatky). V Home Credite ale klienti obvykle neplatia za vybavenie ani predčasné splatenie či doplatenie úveru žiadne poplatky.