42 % Slovákov neušetrí mesačne ani jedno euro • Home Credit Slovakia,…

42 % Slovákov neušetrí mesačne ani jedno euro

19. 03. 2012

Piešťany 19. marca 2012 – Ľuďom sa v poslednej dobe nedarí šetriť. Podľa prieskumov spoločnosti Home Credit Slovakia 42 % Slovákov neušetrí ani jedno euro mesačne. Aj napriek tomu, že štatistiky vykazujú ekonomický rast, na domácnosti to nemá príliš veľký vplyv.

V rámci prieskumu, ktorý zisťoval, či ľudia dokážu mesačne ušetriť zo svojho rodinného rozpočtu, 42 % opýtaných uviedlo, že mesačne neušetria vôbec nič. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak zostáva situácia prakticky rovnaká. „Ľudia bez úspor a s napätým rozpočtom sú rizikovou skupinou, pretože aj pri najmenšom výpadku príjmov nedokážu hradiť svoje bežné výdaje. Medzi tie patria napríklad nájomné, elektrika či inkasá,“   hovorí Michal Kozub, analytik spoločnosti Home Credit Slovakia a dodáva, že príjmy tejto skupiny stačia iba na pokrytie základných životných potrieb. „Každoročná dovolenka pri mori alebo nákladnejšie koníčky sú pre týchto ľudí nedosiahnuteľným luxusom,“   vysvetľuje Kozub.

V porovnaní s vlaňajškom vzrástol počet ľudí, ktorí dokážu ušetriť do sto eur. Zatiaľ čo vlani ich bolo 10 %, tento rok ide o 15 % opýtaných. Naopak, klesol počet ľudí, ktorí ušetria veľkú čiastku peňazí – teda nad 300 eur. Stredná hodnota, tzv. medián, bola v tomto roku iba na výške 10 eur. Na rozpočtoch domácností sa tak podpisujú zvlášť rastúce ceny. Ide hlavne o náklady na vykurovanie, ale aj elektriku či vodné a stočné.

O niečo lepšia situácia je u našich západných susedov. Tam každý mesiac končí s nulou „iba“ tretina obyvateľov. „Aj napriek tomu, že Česko nedosahuje taký rast HDP ako Slovensko, nezamestnanosť je nižšia a aj priemerná hrubá mzda je vyššia. Schopnosť Čechov ušetriť aspoň menšiu čiastku je tak o niečo väčšia,“   uzatvára Kozub.

Koľko peňazí ušetria slovenské domácnosti?

Mesačná úspora

2011

2012

Nič

43 %

42 %

Nevie

21 %

15 %

1 - 99 €

10%

15 %

100 - 199 €

11 %

13 %

200 - 299 €

7 %

9 %

Viac ako 300 €

7 %

5 %

Neodpovie

1 %

N/A

Prieskum bol realizovaný spoločnosťou Home Credit a.s. v Česku a Home Credit Slovakia a.s. na Slovensku s celkovým počtom 468 a 494 opýtaných.


Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home  Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2011 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 137 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a jej dcérske spoločnosti) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v Európe a svoje služby ponúka 4,5 miliónom aktívnych klientov (k 30. 6. 2011 vrátane Kazachstanu). Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), Ruskej federácii (od roku 2002) a v Bielorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. Aktuálne vlastní aktíva vo výške približne 12,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov či poľnohospodárstva, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebiteľskou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.
Na základe úspechu Home Creditu v Európe PPF rozvíja spotrebiteľské financovanie pod značkou Home Credit aj v Ázii, konkrétne v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009) a skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy v tomto regióne.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu.