Ako a kde zistiť informácie o vašej platobnej histórii? • Home Credit…

Ako a kde zistiť informácie o vašej platobnej histórii?

25. 05. 2020

Môže sa stať, že pri vybavovaní žiadosti o pôžičku či úver na nové auto je vaša žiadosť zamietnutá a vy neviete prečo. Stačí sa párkrát opakovane oneskoriť so zaplatením vyúčtovania, nezadať trvalý príkaz pri zmene banky či pozabudnúť, že ste niekedy v minulosti ručili za pôžičku kamarátovi a stávate sa nevedomým dlžníkom. Poradíme vám, ako a kde zistiť informácie o vašej platobnej histórii.

Potvrdenie, že nie ste dlžníkom, nemusia vyžadovať len finančné inštitúcie. O vašu platobnú históriu sa môžu zaujímať aj úrad práce, peňažné ústavy, pozemkový fond či cudzinecká polícia. Rovnako tak to môže zaujímať aj vášho potenciálneho zamestnávateľa, nového spolubývajúceho alebo nastávajúceho manžela či manželku.

Na Slovensku existujú 2 dôležité registre dlžníkov, do ktorých môžu finančné inštitúcie nahliadať. Ide o SRBI a NRKI.

SRBI čiže Spoločný register bankových informácií je spravovaný bankami a uchováva informácie o úveroch poskytnutých fyzickým osobám (občanovi alebo podnikateľovi). Informácie sú aktualizované na mesačnej báze a záznamy sa uchovávajú ešte 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou.

NRKI je naopak Nebankový register klientskych informácií a je spravovaný nebankovými finančnými inštitúciami. Oproti SRBI obsahuje informácie aj o úveroch poskytnutých právnickým osobám. Aktualizácia informácií a uchovávanie záznamov sú rovnaké ako v SRBI.

Pozor! Môžete naraziť na tzv. Centrálny register dlžníkov SR. Nejde však o oficiálny register, ktorý eviduje informácie o klientoch a ich finančných záväzkoch. Pre finančné inštitúcie je to nerelevantný zdroj informácií.

Ako zistím, či mám záznam v registri dlžníkov?

Informácie o všetkých pôžičkách a záväzkoch, ktoré máte, zistíte pomocou výpisu z registrov, tzv. úverových správ. „SRBI aj NRKI ponúkajú štandardný výpis vyhotovený do 30 dní. Môžete si ho nechať zaslať poštou, alebo osobne vyzdvihnúť na klientskom centre. Expres výpis vám vyhotovia osobne na počkanie alebo vám ho doručia do 5 dní poštou,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Cenník pre SRBI nájdete tu a pre NRKI tu. Oba registre majú spoločný portál moje-financie.sk, na ktorom sa môžete bezplatne zaregistrovať. Po prihlásení máte možnosť kúpiť si úverovú správu z registra SRBI alebo NRKI. Cena za online verziu správy z jedného registra je 8 eur, papierovú verziu si zaobstaráte za 10 eur, pripočítajte však poštovné. Treťou možnosťou je osobná návšteva spoločného klientskeho centra na adrese: Mlynské nivy 14 v Bratislave. Úverovú správu získate na počkanie a jej cena je 14 eur. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz. „Výhodnejšia je určite online žiadosť, počítajte však s tým, že než sa do aplikácie dostanete, musí vám portál zaslať prístupové údaje, čo trvá asi 3 dni. Úverovú správu však môžete zaplatiť platobnou alebo kreditnou kartou a môžete si ju uložiť do PDF formátu s elektronickým podpisom, ktorý potvrdzuje originalitu výpisu,“ približuje Miroslav Zborovský.

Kam sa obrátiť ďalej?

Existuje aj Centrálny register exekúcií, kde sú údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Môžete sa tak presvedčiť, či je voči vám vedená exekúcia. Stačí sa zaregistrovať na www.cre.sk, zaplatiť poplatok podľa počtu požadovaných prístupov a potom už môžete začať vyhľadávať podľa mena, dátumu narodenia, obce, spisovej značky súdu, a pod. Môžete požiadať o potvrdenie z registra exekúcií s negatívnymi výsledkami vyhľadávania. Žiadosť môžete poslať e-mailom alebo poštou a zaplatíte 2,50 eur za stranu. Zdravotné poisťovne vám vystavia potvrdenie o bezdlžnosti na klientskom pracovisku na počkanie, žiadosť môžete odoslať aj prostredníctvom e-mailu. Táto služba je zadarmo. Sociálna poisťovňa vedie elektronický zoznam dlžníkov, kde sa môžete ocitnúť, ak dlhujete viac ako 3,32 eur. Zastaviť sa môžete aj na okresnom súde v mieste svojho trvalého bydliska. Požiadajte o výpis všetkých občianskoprávnych konaní vedených na vašu osobu. Prípadných veriteľov potom kontaktujte a dlh s nimi vysporiadajte na priamo. „Na záver je dôležité dodať, že tieto

informácie zistíte len sami o sebe. Ak ich potrebujete o niekom inom, musíte mať plnú moc vystavenú na tento účel od danej osoby, alebo vám tieto potvrdenia musí druhý človek zistiť a ukázať osobne,“ dopĺňa M. Zborovský z Home Creditu.