Čerpanosť z kariet za prvých 10 mesiacov narástla o 40% • Home Credit…

Čerpanosť z kariet za prvých 10 mesiacov narástla o 40%

26. 11. 2004

Platobných úverových kariet je už viac ako 300 000.

Home Credit Slovakia, líder na trhu splátkového predaja, opäť zaznamenal nárast čerpanosti na platobnej úverovej karte svojich klientov. Čerpanie úveru je jednoduché a podobné výberom z bežných bankových kariet. Aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo ju klienti s obľubou využívajú. Do dnešného dňa spoločnosť Home Credit vydala viac ako 300 000 takýchto platobných kariet.

<pre><code> <p>Počas prvých desať mesiacov tohto roka v&nbsp;porovnaní s&nbsp;prvými desiatimi mesiacmi minulého roka, zaznamenala spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. nárast v&nbsp;používaní platobnej úverovej karty. Výška celkového čerpania sa na tejto karte zvýšila v&nbsp;medziročnom porovnaní o&nbsp;37,75&nbsp;% a&nbsp;počet jednotlivých transakcií narástol až o&nbsp;43,2&nbsp;%.</p> <p>V minuloročnom desaťmesačnom období čerpalo peniaze prostredníctvom karty v&nbsp;bankomatoch až 85&nbsp;% klientov.</p> <p>"Už počas prvých desiatich mesiacov tohto roka sa čerpanosť prostredníctvom siete bankomatov zvýšila až na 95&nbsp;%. Výška priemernej transakcie je takmer 2&nbsp;500 Sk. Zákazníci si kartu od Home Credit obľúbili a&nbsp;peniaze sú vďaka nej a&nbsp;širokej sieti bankomatov ľahko dostupné 24 hodín denne," konštatuje Ing. Martin Siblík, vedúci Úseku marketingu spoloč-nosti Home Credit Slovakia, a. s. </p> <p>Držiteľom striebornej karty od spoločnosti Home Credit sa stane klient, ktorý aspoň raz využil spotrebiteľský úver, pričom si riadne plnil svoje zmluvné záväzky. Home Credit poskytuje na striebornú kartu úverové rámce od 15&nbsp;000 do 30&nbsp;000 slovenských korún. Ak klient kartu práve nevyužíva, neplatí žiadne poplatky. </p> <p>Home Credit poskytuje na Slovensku revolvingové úvery od novembra roku 2001.</p></code></pre>