Daniel Šturm vedie marketing Home Creditu

Daniel Šturm vedie marketing Home Creditu

24. 06. 2014

Do Home Creditu prichádza Daniel Šturm ako riaditeľ divízie marketing. Bude zodpovedný za všetku marketingovú komunikáciu pre Slovensko a Českú republiku. Okrem toho do jeho kompetencií prechádza taktiež retailové poistenie a riadenie zákazníckej skúsenosti.

Daniel Šturm prichádza do Home Creditu s bohatými skúsenosťami z oblasti financií a riadenia marketingu. Predtým pôsobil napríklad v Českej sporiteľni. V Home Credite bude zodpovedný najmä za marketingovú komunikáciu a kampane, online marketing, poistenie a v neposlednej rade taktiež riadenie zákazníckej skúsenosti. Všetky tieto aktivity bude riadiť spoločne pre slovenský aj český trh. Daniel Šturm v pozícii strieda Jakuba Petřinu, ktorý sa teraz bude plne venovať len Air Bank.

Som rád za príležitosť, ktorú som dostal. Inovácie a riadenie zákazníckej skúsenosti patria medzi základné piliere, na ktorých Home Credit v súčasnosti stavia svoju stratégiu, čo je perspektívna vízia. Budem sa snažiť naplno využiť potenciál jednak svoj aj Home Creditu. Oceňujem taktiež priateľskú atmosféru, ktorá v Home Credite panuje,“ hovorí k svojmu nástupu do novej funckie Daniel Šturm.