Home Credit a. s. a Home Credit Slovakia menuje Ericha Čomora na…

Home Credit a. s. a Home Credit Slovakia menuje Ericha Čomora na pozície generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

29. 01. 2007

Brno / Piešťany, 29. januára 2007 – Spoločnosti Home Credit a. s. a Home Credit Slovakia, a.s., členovia medzinárodnej finančnej skupiny Home Credit, ktorá sa špecializuje na oblasť spotrebiteľského financovania, oznamujú, že od 1. februára 2007 nastupuje do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Erich Čomor. Erich Čomor tieto posty preberá od Miloša Stibora, ktorý bol poverený inými úlohami v skupine PPF.

Vo svojej novej pozícii bude pán Čomor zodpovedať za riadenie každodenného chodu skupiny Home Credit na českom a slovenskom trhu. Bude priamo podriadený Alexandrovi Labakovi, generálnemu riaditeľovi a výkonnému partnerovi skupiny Home Credit. Pred príchodom do skupiny Home Credit pôsobil Erich Čomor ako Chief Marketing & Product Officer v spoločnosti GE Money Bank v Českej republike. Tu sa osvedčil uvedením vysoko úspešných produktov a reklamných kampaní. Vo svojej novej roli bude okrem iného zodpovedný za ďalšie posilnenie obchodných a marketingových aktivít spoločností Home Credit.

„Home Credit má v budúcnosti výborné predpoklady pre ďalší rýchly a ziskový rast. Spoločnosť má silnú pozíciu na trhu spotrebiteľského financovania. Túto pozíciu sa snaží neustále posilňovať prostredníctvom atraktívnych ponúk pre svojich klientov, ako aj spolupráce v oblasti distribúcie. Home Credit tiež disponuje výnimočným tímom kvalifikovaných a motivovaných profesionálov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry spoločnosti. Tieto prednosti využijeme k ďalšiemu rozvoju v oblasti spotrebiteľského financovania a kreditných kariet," hovorí k svojmu menovaniu Erich Čomor.

Pred príchodom do GE Money Bank pôsobil pán Čomor sedem rokov v spoločnosti McKinsey & Co, kde sa venoval poradenstvu v oblasti zavádzania apredaja bankových produktov a zvyšovaniu efektívnosti predajných aktivít. Získal tu tiež hlboké poznatky z prostredia bankového trhu v ČR a ďalších európskych krajinách. Erich Čomor vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe v roku 1993, titul MBA získal na Kellogg School of Management v USA.

Poznámky

Skupina Home Credit
Spoločnosti skupiny Home Credit, pôsobiace na trhoch strednej a východnej Európy a strednej Ázie, poskytli v roku 2005 úvery v celkovom objeme 2,1 mld. USD. Home Credit si udržuje vedúce postavenie na trhoch spotrebiteľského financovania v Českej republike (vstup v roku 1997), Slovenskejrepublike(1999), Ruskej federácii (2002) a Kazachstane (2005). V roku 2006 vstúpila skupina Home Credit na ukrajinský trh.

Skupina Home Credit je súčasťou skupiny PPF, ktorá patrí k vedúcim finančným skupinám v Českej republike a regióne strednej a východnej Európy. Skupina PPF ku koncu roku 2005 spravovala majetok v hodnote viac ako 10 mld. USD. PPF tvorí poisťovacia skupina, ktorá zahrňuje Českú pojišťovnu(Moody's Baa3, S&P BBB), najväčšiu poisťovňu v Českej republike, Penzijní fond ČP a spoločnosti poskytujúce komplexné služby v oblasti správy majetku;skupina Home Credit a PPF banka. Skupina PPF pôsobí v regióne strednej a východnej Európy a strednej a juhovýchodnej Ázie.