Home Credit má nové úverové podmienky • Home Credit Slovakia, a.s.

Home Credit má nové úverové podmienky

14. 06. 2010

Piešťany, 14. júna 2010 – Home Credit mení podobu úverových podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že s nimi súhlasí pri zjednávaní spotrebiteľského úveru. Od 11. júna sa ľudia stretávajú s vylepšenou formou, ktorá je prehľadnejšia a zrozumiteľnejšia. Cieľom týchto nových úverových podmienok je poskytnúť zákazníkom transparentnejšie a lepšie štruktúrovaný prehľad práv a povinností, ktoré vyplývajú z úverovej zmluvy.

Nové úverové podmienky Home Creditu sú zasadené do dosiek vo farbách spoločnosti. Hneď na začiatku nájde klient vytýčenie najdôležitejších bodov, ktoré by mal pri vybavovaní spotrebiteľského úveru poznať. „Jedná sa o podstatné náležitosti zmluvy, týkajú sa splácania, možnosti odstúpenia od zmluvy, alebo predčasného splácania. Chceme, aby o nich klient vedel a v texte úverových podmienok ich nemusel hľadať. Preto sme sa rozhodli zdôrazniť ich hneď na začiatku,“  vysvetľuje Erich Čomor, generálny riaditeľ Home Creditu.

V prípade, že má klient ku svojmu úveru akékoľvek otázky, nájde kontakt na klientske centrum Home Creditu hneď na niekoľkých miestach tohto dokumentu. „Ľuďom odporúčame, aby si tieto materiály doma uložili. Ak budú potom v budúcnosti potrebovať spojiť sa s Home Creditom, nájdu tak kontakt bezproblémovo,“  radí produktový manažér Home Creditu Jan Oplatek.

Písmo samotných úverových podmienok je oproti predošlému zväčšené a celý text je lepšie štruktúrovaný, aby sa v ňom klient lepšie orientoval. „Klient napríklad môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, podmienkou je vrátenie celej sumy. Predčasné splatenie pôžičky od Home Creditu bolo a naďalej zostává zdarma,“  doplňuje Jan Oplatek.  

Súčasťou sú i informácie o poistení, ktoré môže k úveru klient uzatvoriť. Posledná strana je venovaná informáciám o spoločnosti Home Credit a ponúkaných produktoch. Uzatvorenú úverovú zmluvu a predzmluvný formulár si potom klient môže na koniec tohto dokumentu zasunúť, vypadnutiu bráni záložka.   

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2009 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 102 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a Ázii. Vo vybraných krajinách skupina úspešne rozvíja služby retailového bankovníctva ako bežné účty či vklady. Jej 14 200 zamestnancov obsluhuje viac než 5,7 miliónov zákazníkov vo všetkých geografických oblastiach, v ktorých sú služby pod značkou Home Credit poskytované (údaj k 30. júnu 2009). Skupina Home Credit v súčasnosti pôsobí v 8 krajinách: v Českej republike (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruskej federácii (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstane (AO Home Credit Bank, od roku 2005), na Ukrajine (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bielorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číne (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietname (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupina Home Credit patrí do skupiny PPF, jednej z najväčších medzinárodných investičných skupín v strednej a východnej Európe. Aktíva v správe skupiny PPF prevyšujú 10 miliárd eur (ku 30. júnu 2009). Skupina PPF sa zapodieva finančnými službami (bankovníctvo a spotrebiteľské financovanie, poistenie a penzijné fondy), investíciami v oblasti private equity a investíciami do nehnuteľností. Skupina PPF aktívne vyhľadáva investičné príležitosti na vznikajúcich trhoch strednej a východnej Európy, Ruska, Spoločenstva nezávislých štátov a Ďalekého východu.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.cz.