Home Credit má nového analytika spotrebiteľského financovania • Home…

Home Credit má nového analytika spotrebiteľského financovania

30. 05. 2017

Roman Müller je novým analytikom spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit. Z tejto pozície sa zameria na témy súvisiace s vývojom úverového trhu, jednotlivé typy produktov, inovácie aj všeobecné otázky z oblasti osobných financií.

 

Roman Müller začína pôsobiť ako analytik spotrebiteľského financovania slovenského a českého Home Creditu. Doteraz pracoval v rovnakej spoločnosti v rámci širšieho tímu externej komunikácie a viedol samostatné projekty súvisiace so spotrebiteľskými financiami a finančným vzdelávaním verejnosti.

Z pozície analytika spotrebiteľského financovania bude Roman Müller poskytovať zástupcom médií komentáre k aktuálnemu vývoju na úverovom trhu, jednotlivým úverovým produktom, finančným inováciám aj všeobecným otázkam z oblasti osobných financií. "Zameriam sa nielen na komentáre k aktuálnemu vývoju na trhu spotrebiteľských pôžičiek, ale aj na vlastné témy podporujúce finančnú gramotnosť ľudí. Okrem toho sa budem venovať aj oblasti finančných inovácií, ktoré stále viac prenikajú do životov spotrebiteľov," potvrdzuje R. Müller.

Roman Müller vyštudoval ekonómiu na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. Prevažnú časť profesionálnej kariéry strávil v médiách. Niekoľko rokov sa autorsky podieľal na vzniku časopisu Osobné financie a portálu FinExpert.cz z vydavateľstva Computer Press. Prácu analytika si vyskúšal v redakcii odborného investičného dvojtýždenníka FOND SHOP. Je autorom stoviek článkov s finančnou tematikou publikovaných na stránkach popredných českých médií.