Home Credit s novou službou - Jednoduchá a prístupná Telefonická…

Home Credit s novou službou - Jednoduchá a prístupná Telefonická pôžička

30. 10. 2006

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s. od októbra rozšírila svoje služby. Ponúka spotrebiteľský úver s jednoduchým spôsobom vybavenia prostredníctvom telefónu. Klient nemusí nikam chodiť, ani vypĺňať formuláre. Stačí kedykoľvek zavolať na bezplatnú zákaznícku linku Home Credit a nadiktovať údaje požadované operátorom. Písomné potvrdenie so zmluvou klient následne obdrží poštou. Po spätnom odoslaní podpísaného exemplára sú mu peniaze zaslané na účet alebo poštovou poukážkou. Telefónna linka je k dispozícii 24 hodín denne. Maximálna výška úveru je 30 000 Sk.

Hlavnými výhodami Telefonickej pôžičky sú jednoduchosť a prístupnosť vybavenia. Väčšina slovenskej populácie má dnes prístup k telefónu. "Klient zostáva v pohodlí domova, s našou spoločnosťou komunikuje len prostredníctvom telefónu," hovorí Ing. Miloš Stibor, predseda predstavenstva Home Credit Slovakia, a. s. „Nepotrebuje vypisovať žiadosti či formuláre, nie je viazaný časom. Operátori sú dostupní 24 hodín denne, navyše klient si volí zo širokej škály variant pôžičky, podľa svojich potrieb a možností.“

Telefonickú pôžičku Home Credit ponúka širokej verejnosti, nie je podmienená predchádzajúcim nákupom na splátky. Všeobecne platí, že žiadateľ o úver musí byť občanom SR, starším ako 18 rokov s trvalým a dokladovateľným zdrojom príjmov.Výška poskytnutého úveru je 10, 15, 20, 25 alebo 30 tisíc Sk.

Postup pri vybavení telefonickej pôžičky

Klient zavolá na bezplatnú telefónnu linku Home Credit Slovakia (0800 111 511), kde po obdržaní informácií o produkte poskytne operátorovi požadované údaje. Písomné potvrdenie spolu so zmluvou dostane poštou. Klient zmluvu podpíše, priloží potrebnú prílohu podľa zvoleného spôsobu výplaty peňazí a dokumenty zašle poštou spoločnosti Home Credit Slovakia. Následne obdrží dohodnutú sumu. Pri bankovom prevode na účet je prílohou originál výpisu z účtu klienta. Pri výplate poštovou poukážkou klient posiela kópiu (poprípade originál) výpisu z osobného účtu alebo jednej faktúry za pravidelné platby (telefón, elektrina, plyn, SIPO, káblová televízia, internet).

Modelové príklady Telefonickej pôžičky

Príklad 1: Variant s celkovým nízkym navýšením

Výška úveru Splatnosť v mesiacoch Mesačná splátka Konečná výška úveru RPMN
20 000 Sk 10 2 200 Sk 22 000 Sk 23,5 %

Príklad 2: Variant pôžičky s nízkou mesačnou splátkou

Výška úveru Splatnosť v mesiacoch Mesačná splátka Konečná výška úveru RPMN
20 000 Sk 60 499 Sk 29 940 Sk 18,6 %