Home Credit Slovakia a.s. oznamuje zmeny v štatutárnych orgánoch •…

Home Credit Slovakia a.s. oznamuje zmeny v štatutárnych orgánoch

01. 06. 2011

Piešťany 1. jún 2011 – Home Credit Slovakia a.s. oznamuje zmeny v štatutárnych orgánoch. Novým predsedom predstavenstva sa stal David Bystrzycki, ktorý nahradil Ericha Čomora. Zmenilo sa aj zloženie členov predstavenstva: Luděk Jírů a Marie Nekvapilová vystriedali Luboša Berkovca a Andreu Zatloukalovú. Uvoľnené miesto predsedu dozornej rady po Luďkovi Jírů prevzal Pavel Rozehnal.

Predstavenstvo spoločnosti Home Credit Slovakia a.s. prerokovalo v súlade so stanovami spoločnosti a platnými právnymi predpismi ukončenie pôsobenia Ericha Čomora vo funkcii predsedu predstavenstva, a to k 21. máju 2011. Nahradí ho David Bystrzycki, ktorý dlhodobo pôsobí v Skupine Home Credit a získal rozsiahle skúsenosti z niekoľkých zahraničných trhov, na ktorých implementoval stratégie riadenia vzťahov so zákazníkmi. Pred vymenovaním do čela predstavenstva Home Credit Slovakia, a.s. zastával pozíciu riaditeľa divízie spotrebiteľského financovania tejto spoločnosti.

Erich Čomor prechádza do spoločnosti Brusson, a.s. a stane sa predsedom jej predstavenstva. Svoje skúsenosti v oblasti retailového financovania tak využije pre vybudovanie novej banky Skupiny PPF pre retailovú klientelu v ČR, ktorá ponesie meno Air Bank.

K rovnakému dátumu sa menia aj členovia predstavenstva – Luboša Berkovca a Andreu Zatloukalovú, ktorí odchádzajú do spoločnosti Brusson, nahrádzajú Luděk Jírů a Marie Nekvapilová.

David Bystrzycki (40) nastúpil do Skupiny Home Credit v roku 2006, venoval sa formulácii a zavedeniu stratégií riadení vzťahov s klientmi v krajinách, kde Skupina pôsobí. V spoločnosti Home Credit a.s. začínal na pozícii riaditeľa riadenia vzťahov so zákazníkmi, od roku 2010 vedie všetky obchodné aktivity Home Creditu v ČR i na Slovensku. Pred príchodom do Skupiny Home Credit pracoval ako manažér v GE Money Bank. Kariéru začínal v spoločnosti Phillip Morris ako manažér výskumu trhu.

Luděk Jírů (39) je riaditeľom odboru kľúčových obchodných partnerov, je zodpovedný za co-brandové kartové programy a riadi vzťahy so zákazníkmi (CRM) Home Creditu v Česku i na Slovensku. Pred svojim príchodom do skupiny Home Credit (2006) zastával pozíciu sales managera v spoločnosti GE Money Multiservis. Predtým pôsobil v spoločnosti Philips v divízii drobných domácich spotrebičov so zodpovednosťou pre ČR a región strednej a východnej Európy.

Marie Nekvapilová (52) pracuje v Home Credit a.s. od jeho založenia v roku 1997. Bola zakladajúcou členkou predstavenstva v Českej republike (1997 - 2000) a zároveň i Home Credit Slovakia a.s. (1999 - 2002). Od počiatku zástava funkciu riaditeľky odboru účtovníctva a daní pre obe krajiny. Pred nástupom do Home Credit a.s. pracovala 6 rokov v spoločnosti Moravská leasingová a obchodní spoločnosť s.r.o. v Hustopečiach pri Brne na pozícii ekonomickej riaditeľky.

Pavel Rozehnal (34) je zodpovedný za právne záležitosti a compliance v Home Credit Group, má teda na starosti právne aktivity vo všetkých krajinách, kde skupina Home Credit pôsobí. Pred svojim príchodom do Home Credit Group v roku 2007 bol spoločníkom v advokátskej kancelárii Linklaters, ktorá českým aj nadnárodným korporáciám poskytuje právne poradenstvo.

Predstavenstvo Home Credit Slovakia a. s. Dozorná rada Home Credit Slovakia a. s.
David Bystrzycki, predseda Pavel Rozehnal, predseda
Luděk Jírů, člen   Pavel Vyhnálek, člen
Marie Nekvapilová, členka Pavel Zemaník, člen

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2010 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 111 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit (www.homecredit.net).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. PPF vlastní aktíva vo výške zhruba 12 miliárd EUR (údaj k 30.6.2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebnou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu.