Home Credit Slovakia má za sebou úspešný rok • Home Credit Slovakia,…

Home Credit Slovakia má za sebou úspešný rok

01. 04. 2016

Spoločnosť Home Credit v roku 2015 poskytla ľuďom na Slovensku úvery vo výške 246 miliónov eur, čím dosiahla takmer 22 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Dôvodom bola aj dobrá ekonomická situácia, čo zvýšilo záujem ľudí prakticky vo všetkých segmentoch spotrebiteľského financovania.

 

Výsledky za minulý rok odrážajú ekonomicky priaznivú situáciu na Slovensku. Slovenská ekonomika počas celého roku významne rástla. Ľuďom sa tak vrátila ich finančná sebadôvera a začali opäť nakupovať. Rastúce maloobchodné tržby sa pozitívne prejavili na našich obchodných výsledkoch,“ hovorí generálny riaditeľ Home Creditu David Bystrzycki.

 

Pod pozitívne výsledky sa počas posledných rokov podpísala aj silná obchodná stratégia a pozícia zákazníckej skúsenosti v hlavných prioritách spoločnosti. „Už niekoľko rokov pracujeme na zlepšovaní zákazníckej skúsenosti. V poslednom roku sme tieto zmeny ešte zintenzívnili. Verím, že tento rok budú pre našich klientov skutočne viditeľné. Nie je to len o zbieraní spätnej väzby, ale aj o  množstve  väčších, či menších úprav firemných procesov, pomocou ktorých sa snažíme klientom čo najviac zjednodušiť život s našimi produktmi,“ vysvetľuje David Bystrzycki. Príkladom je aj možnosť nechať operátora zavolať späť vo chvíli, keď je zákaznícka linka vyťaženejšia a klient by musel dlho čakať. D. Bystrzycki dodáva, že cieľom je mať tak spokojných zákazníkov, aby bol pre nich Home Credit v budúcnosti opäť voľbou číslo jeden.

 

Zásadnými pre spoločnosť boli aj naďalej tri významné časti portfólia, konkrétne - nákup na splátky, kreditné karty a hotovostné úvery. Kreditné karty sú dlhodobo vyhľadávaným produktom. V súčasnosti Home Credit ponúka tri kreditné karty, a to Home Credit kartu Premia, Tesco Clubcard kreditnú kartu Premium a O2 Extra kartu. Posledné dve menované poskytuje spoločnosť na co-brandovom princípe spoločne s jej kľúčovými obchodnými partnermi. Úspech opäť dosiahol aj nákup tovaru na splátky, najmä vďaka neustálemu rozširovaniu spolupráce s obchodnými reťazcami. Home Credit v súčasnosti spolupracuje s niekoľko tisíc predajňami po celom území Slovenska, kde majú klienti možnosť kúpiť tovar za výhodnejšiu cenu.

 

Nemenej významnými sú aj hotovostné bezúčelové úvery.  Rok 2015 sa niesol v znamení  úspešných kampaní, zameraných prevažne na výhody vyplývajúce z riadneho splácania úveru. Klienti tak získali možnosť vrátenia časti úrokov späť za riadne splácanie. Kampane však nemali len finančný charakter,  čoho príkladom je aj projekt Bezpečná pôžička zameraná na zmenu komunikácie a vnímanie spoločnosti ako bezpečného poskytovateľa.

 

Sme radi, že sme sa bez väčších problémov dokázali prispôsobiť aj zásadným zmenám slovenskej legislatívy, najmä v oblasti takzvaného licencovania. Myslíme si, že pozitívny výsledok odzrkadľuje našu snahu aj naďalej zvyšovať kvalitu a bezpečnosť nášho obchodného modelu,“  konštatuje  Bystrzycki. V roku 2016  bude spoločnosť okrem neustáleho skvalitňovania svojich produktov aj naďalej pokračovať na zlepšovaní zákazníckej skúsenosti. Home Credit je pripravený  prispôsobiť sa trendu presunu spoločnosti do online prostredia a viac sa orientovať nie len  na nákup na splátky cez internet, no taktiež na rozvoj aplikácie Správca financií.