Home Credit Slovakia očakáva miliónteho klienta • Home Credit…

Home Credit Slovakia očakáva miliónteho klienta

08. 06. 2012

Piešťany 8. jún 2012 – Spoločnosť Home Credit Slovakia očakáva významnú udalosť. Počet klientov, ktorým počas svojho pôsobenia poskytla spotrebiteľský úver, dosiahne každým dňom jeden milión. Home Credit tak potvrdzuje pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu spotrebiteľských úverov.

Home Credit funguje na slovenskom trhu už 13 rokov a za ten čas dosiahol pozíciu jedného z najväčších nebankových poskytovateľov úverov. V roku 2011 požičala spoločnosť svojim zákazníkom 137 miliónov eur. V porovnaní s predošlým rokom išlo o 24% nárast poskytnutej istiny.

Podľa výsledkov za prvý štvrťrok pozitívny trend zatiaľ pokračuje aj tento rok. Objem poskytnutej istiny sa zvýšil o štvrtinu a rástol vo všetkých hlavných oblastiach. Oživenie slovenskej ekonomiky sa pozitívne prejavilo na objeme istiny poskytnutej pri účelových splátkových úveroch, rovnako aj na objeme čerpanej istiny na kreditných kartách. Veľký nárast zaznamenali aj hotovostné úvery.

Podľa generálneho riaditeľa Home Creditu Davida Bystrzyckého, kľúčom k úspechu je hlavne schopnosť pohotovo reagovať na vývoj trhu a potreby zákazníka. „Nejde nám len o to, prilákať nových zákazníkov. Chceme dosiahnuť, aby aj tí súčasní zákazníci bolo spokojní a mali dôvod sa k nám opakovane vracať. Motivujeme ich k zodpovednému finančnému správaniu aj pomocou inovatívnych produktov – napríklad takých, pri ktorých bezproblémovom splácaní vraciame zákazníkom úroky späť,“  vysvetľuje Bystrzycki.

Spoločnosť Home Credit Slovakia pripravila k tomuto míľniku súťaž. Na stránkach www.homecredit.sk môžu ľudia tipovať z akého mesta či obce pochádza miliónty zákazník. Desať vyžrebovaných výhercov zo správne tipujúcich získa kreditnú kartu v hodnote 250 eur. (Z výhry bude usporiadateľom súťaže odvedená daň z príjmov podľa platných právnych predpisov.)

Na miliónteho klienta čaká veľký darček. Home Credit Slovakia mu doplatí jeho úver.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home  Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2011 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 137 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a jej dcérske spoločnosti) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v Európe a svoje služby ponúka 4,5 miliónom aktívnych klientov (k 30. 6. 2011 vrátane Kazachstanu). Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), Ruskej federácii (od roku 2002) a v Bielorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank.

Ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. Aktuálne vlastní aktíva vo výške približne 12,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov či poľnohospodárstva, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebiteľskou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.
Na základe úspechu Home Creditu v Európe PPF rozvíja spotrebiteľské financovanie pod značkou Home Credit aj v Ázii, konkrétne v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009) a skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy v tomto regióne.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu.