Home Credit Slovakia sa prihlásil k Etickému kódexu pre zavedenie…

Home Credit Slovakia sa prihlásil k Etickému kódexu pre zavedenie eura

15. 05. 2008

Piešťany 15. máj 2008 – Spoločnosť Home Credit Slovakia, líder na slovenskom trhu spotrebiteľského financovania, sa pripojila k signatárom Etického kódexu pre zavedenie eura. Klientom tak okrem iného garantuje transparentné informácie a zároveň, že prechod na jednotnú európsku menu nepovedie k neodôvodnenému zvyšovaniu cien úverov. Home Credit je už na prvú fázu prechodu na euro, spočívajúcu v duálnom zobrazovaní cien, systémovo pripravený a očakáva stanovenie konverzného kurzu.

Duálne zobrazovanie cien v slovenských korunách a v eurách súčasne sa bude týkať celej komunikácie smerom k súčasným i novým klientom – výpisov z úverových účtov, nových uzatváraných zmlúv aj marketingovej komunikácie. Následne, k 1. januáru 2009, Home Credit automaticky prevedie úverové účty svojich klientov na novú európsku menu. Do systémov, ktoré zaistia bezproblémový prechod klientskej základne na euro, investuje niekoľko miliónov korún.

„V súčasnosti má naša spoločnosť viac ako 200 tisíc aktívnych klientov, z ktorých polovica bude svoj úver splácať aj v roku 2009. Tento počet ešte do konca kalendárneho roku narastie o ďalšie desiatky tisíc klientov. Súčasní ani noví klienti sa v žiadnom prípade nemusia obávať, že by konverzia na euro akokoľvek navýšila cenu ich úveru,“ potvrdil predseda predstavenstva Home Credit Slovakia, a. s., Erich Čomor.

Spoločnosť sa pripojila k signatárom Etického kódexu pre zavedenie eura, čím sa okrem iného zaviazala nezneužiť proces konverzie na neodôvodnené cenové pohyby a súčasne poskytnúť zákazníkom prehľadné a jednoduché informácie o cenách svojich finančných produktov. „Našim klientom chceme poskytnúť podporu, ktorá im uľahčí adaptáciu na euro bez negatívneho dopadu. Súčasne verím, že implementácia eura bude mať pozitívny vplyv na rast našej spoločnosti na slovenskom trhu,“ dodal Erich Čomor.

Súčasným i novým klientom poskytne kompletné a prehľadné informácie k prevedeniu ich úverových zmlúv na euro prostredníctvom webovej stránky, ktorú plánuje Home Credit Slovakia spustiť v júni. Jej cieľom je odpovedať na všetky otázky klientov spojené so zavedením eura, ako aj uľahčiť s ním spojený adaptačný proces.  

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2007 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,14 miliardy Sk.

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2006 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 2,7 miliardy USD. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (Home Credit Kazachstan, od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajine (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF,ktorá sa zaoberá spotrebiteľskýmfinancovaním a poskytuje komplexné služby v oblasti správy majetku. Za 17 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov a ku koncu roku 2007 spravovala aktíva v hodnote presahujúcej 10,1 miliardy eur.