HOME CREDIT SLOVAKIA VYTVORIL PRE KLIENTOV INFORMAČNÝ WEB O ZAVEDENÍ…

HOME CREDIT SLOVAKIA VYTVORIL PRE KLIENTOV INFORMAČNÝ WEB O ZAVEDENÍ EURA

03. 07. 2008

Piešťany, 3. júl 2008 – Home Credit Slovakia spustil informačnú webovú stránku venovanú zavedeniu eura na Slovensku. Jej cieľom je poskytnúť zákazníkom alebo potenciálnym záujemcom o spotrebiteľské financovanie kompletné a prehľadné informácie o novej mene a jej konkrétnych dôsledkoch pri využívaní služieb spoločnosti. Ide o ďalší krok Home Creditu v adaptačnom procese, po tom, čo sa pred časom stal signatárom Etického kódexu pre zavedenie eura.

Nová sekcia na www.homecredit.sk poskytuje užitočné a prehľadné informácie o zavedení eura a klientov pripraví na konkrétne dôsledky konverzie meny pri využívaní úverových služieb Home Creditu. Webová stránka je určená nielen existujúcim zákazníkom, ale aj všetkým, ktorí sa o možnosti spotrebného financovania zatiaľ len zaujímajú. „Našim súčasným i budúcim klientom chceme pri náročnom adaptačnom procese poskytnúť všetku podporu. Webová stránka im poskytne kompletné informácie o prevedení ich úverových zmlúv na euro a odpovie na otázky, ktoré sú s tým spojené,“ uviedol Erich Čomor, predseda predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.

Súčasťou informačnej webstránky je aj Euro kalkulačka, ktorá užívateľovi okamžite prepočíta výšku úveru alebo mesačných splátok na eurá. Kalkulačka prepočíta slovenské koruny na eurá (a opačne) na základe pevného konverzného kurzu, ktorý 8. júla schváli Rada EÚ. Web obsahuje i odpovede na najčastejšie otázky klientov súvisiace s prechodom na euro.

V súvislosti s konverziou slovenskej koruny na euro spoločnosť neočakáva výraznú zmenu v záujme Slovákov o spotrebné úvery. „Obchodné výsledky prvej polovice roka nás presviedčajú o tom, že záujem o naše produkty na Slovensku rastie. Predpokladáme, že tento trend konverzia koruny na euro nijako výrazne nenaruší,“ dodal Erich Čomor.

Podpisom Etického kódexu pre zavedenie eura sa spoločnosť Home Credit Slovakia zaviazala poskytnúť svojim klientom transparentné informácie týkajúce sa prevedenia úverových zmlúv na euro. Klienti spoločnosti môžu mať tiež istotu, že konverziou na euro sa cena ich úveru v žiadnom prípade nenavýši.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2007 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,14 miliardy Sk.

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2007 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (Home Credit Kazachstan, od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajine (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF,ktorá sa zaoberá spotrebiteľskýmfinancovaním a poskytuje komplexné služby v oblasti správy majetku. Za 17 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov a ku koncu roku 2007 spravovala aktíva v hodnote presahujúcej 10,1 miliardy eur.