Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 2,725…

Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 2,725 miliardy korún prostredníctvom klubového úveru

20. 06. 2008

Piešťany 20. júna 2008 – Home Credit Slovakia, a.s. (“HCS”), s ratingom Moody’s A3.sk, líder v poskytovaní spotrebiteľských úverov na Slovensku, oznamuje prvé čerpanie v rámci novej klubovej transakcie. Celkový objem úveru predstavuje SKK 2,725 miliardy a spoločnosti ho poskytla skupina bánk vedená Citibank Slovakia na základe zmluvnej dokumentácie podpísanej v júni tohto roku.

„Spoločnosť Home Credit Slovakia refinancuje bilaterálny úver, ktorý bol poskytnutý Citibank v auguste minulého roka novým klubovým úverom, ktorým došlo k navýšeniu pôvodného úveru takmer o jednu a trištvrte miliardy slovenských korún. Získané prostriedky budú použité na financovanie výrazného nárastu objemu spotrebiteľských a hotovostných pôžičiek. Klubový úver pre HCS je dôkazom vysokej dôvery slovenských bánk v obchodný potenciál Home Creditu Slovakia ako aj v jeho schopnosť starostlivo riadiť riziká. Táto dôvera sa premieta v schopnosť spoločnosti získať významný objem financovania z trhu aj pri súčasnej obťažnej situácii na finančných trhoch. V marci tohto roka bol rovnako úspešne uzavretý syndikovaný úver poskytnutý Tatra bankou, ktorý slúži na financovanie spoločnosti v segmente kreditných kariet,“ uviedol Erich Čomor, predseda predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

 

„Teší nás, že prostredníctvom pozície aranžéra v tomto klubovom úvere sme upevnili náš dlhoročný vzťah s Home Credit Slovakia, a.s. Túto transakciu zároveň vnímame ako potvrdenie našej schopnosti poskytovať atraktívne služby a produkty korporátnej klientele s vysokým rastovým potenciálom," povedal Marek Potoma, riaditeľ Divízie komerčného bankovníctva v Citibank (Slovakia) a.s.

Klubový úver bol aranžovaný Citibank (Slovakia) a.s. Ďalšími participujúcimi bankami sú UniCredit Bank Slovakia a.s., ING Bank N.V., a VOLKSBANK Slovensko, a.s. Zatiaľ čo Citibank poskytuje Home Creditu Slovakia financovanie na bilaterálnej báze už od roku 2003, u ostatných bank sa jedná o otvorenie novej spolupráce. Zmluvná dokumentácia je uzavretá na obdobie jedného roka a umožňuje flexibilné čerpanie v náväznosti na aktuálne potreby HCS a vývoj podkladového portfólia. V rámci celkového objemu úveru poskytuje Citibank Slovakia, ako mandátovaný aranžér transakcie, pre Home Credit Slovakia aj kontokorentný úver vo výške 100 miliónov Sk, ktorý slúži k efektívnemu pokrytiu likviditných potrieb spoločnosti.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2007 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,14 miliardy Sk.

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2007 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (Home Credit Kazachstan, od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajine (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF,ktorá sa zaoberá spotrebiteľskýmfinancovaním a poskytuje komplexné služby v oblasti správy majetku. Za 17 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov a ku koncu roku 2007 spravovala aktíva v hodnote presahujúcej 10,1 miliardy eur.