Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 2,725…

Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 2,725 miliardy korún prostredníctvom klubového úveru

20.06.2008

Piešťany 20. júna 2008 – Home Credit Slovakia, a.s. (“HCS”), s ratingom Moody’s A3.sk, líder v poskytovaní spotrebiteľských úverov na Slovensku, oznamuje prvé čerpanie v rámci novej klubovej transakcie. Celkový objem úveru predstavuje SKK 2,725 miliardy a spoločnosti ho poskytla skupina bánk vedená Citibank Slovakia na základe zmluvnej dokumentácie podpísanej v júni tohto roku.

„Spoločnosť Home Credit Slovakia refinancuje bilaterálny úver, ktorý bol poskytnutý Citibank v auguste minulého roka novým klubovým úverom, ktorým došlo k navýšeniu pôvodného úveru takmer o jednu a trištvrte miliardy slovenských korún. Získané prostriedky budú použité na financovanie výrazného nárastu objemu spotrebiteľských a hotovostných pôžičiek. Klubový úver pre HCS je dôkazom vysokej dôvery slovenských bánk v obchodný potenciál Home Creditu Slovakia ako aj v jeho schopnosť starostlivo riadiť riziká. Táto dôvera sa premieta v schopnosť spoločnosti získať významný objem financovania z trhu aj pri súčasnej obťažnej situácii na finančných trhoch. V marci tohto roka bol rovnako úspešne uzavretý syndikovaný úver poskytnutý Tatra bankou, ktorý slúži na financovanie spoločnosti v segmente kreditných kariet,“ uviedol Erich Čomor, predseda predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

 

„Teší nás, že prostredníctvom pozície aranžéra v tomto klubovom úvere sme upevnili náš dlhoročný vzťah s Home Credit Slovakia, a.s. Túto transakciu zároveň vnímame ako potvrdenie našej schopnosti poskytovať atraktívne služby a produkty korporátnej klientele s vysokým rastovým potenciálom," povedal Marek Potoma, riaditeľ Divízie komerčného bankovníctva v Citibank (Slovakia) a.s.

Klubový úver bol aranžovaný Citibank (Slovakia) a.s. Ďalšími participujúcimi bankami sú UniCredit Bank Slovakia a.s., ING Bank N.V., a VOLKSBANK Slovensko, a.s. Zatiaľ čo Citibank poskytuje Home Creditu Slovakia financovanie na bilaterálnej báze už od roku 2003, u ostatných bank sa jedná o otvorenie novej spolupráce. Zmluvná dokumentácia je uzavretá na obdobie jedného roka a umožňuje flexibilné čerpanie v náväznosti na aktuálne potreby HCS a vývoj podkladového portfólia. V rámci celkového objemu úveru poskytuje Citibank Slovakia, ako mandátovaný aranžér transakcie, pre Home Credit Slovakia aj kontokorentný úver vo výške 100 miliónov Sk, ktorý slúži k efektívnemu pokrytiu likviditných potrieb spoločnosti.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2007 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,14 miliardy Sk.

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2007 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (Home Credit Kazachstan, od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajine (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF,ktorá sa zaoberá spotrebiteľskýmfinancovaním a poskytuje komplexné služby v oblasti správy majetku. Za 17 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov a ku koncu roku 2007 spravovala aktíva v hodnote presahujúcej 10,1 miliardy eur.