Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 2 miliardy…

Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 2 miliardy korún prostredníctvom syndikovaného úveru

01. 04. 2008

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., líder v poskytovaní spotrebiteľských úverov na Slovensku, oznamuje prvé čerpanie v rámci nového syndikovaného úveru. Celkový objem úveru predstavuje 2 miliardy Sk a spoločnosti ho poskytla skupina bánk vedených Tatra bankou na základe zmluvnej dokumentácie podpísanej v marci tohto roku.

"Nový úver odráža vysokú dôveru slovenských bánk v obchodné výsledky a rastový potenciál Home Creditu Slovakia. Prostriedky čerpané v rámci syndikovaného úveru budú slúžiť na financovanie ďalšieho rastu spoločnosti v segmente kreditných kariet, kde vidíme vysoký potenciál v nasledujúcich rokoch. V nadväznosti na pozitívne obchodné výsledky minulého roku tak máme ďalší dôvod, aby sme sa mohli na rok 2008 pozerať s dôverou," uviedol Erich Čomor, predseda predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.

"Home Credit Slovakia patrí medzi najdôležitejších klientov Tatra banky. Veríme, že nový syndikovaný úver pomôže Home Creditu Slovakia posilniť jeho pozíciu v segmente spotrebiteľského financovania," uviedol Marcel Kaščák, člen predstavenstva Tatra banky.

Syndikovaný úver bol aranžovaný slovenskou Tatra Bankou, ktorá je členom skupiny Raiffeisen International. Ďalšími participujúcimi bankami sú Commerzbank a VÚB. So všetkými týmito bankami udržuje Home Credit Slovakia dlhodobú spoluprácu už od začiatku tohto storočia. Rovnaké banky sa zúčastnili aj na poskytnutí prvého štvorročného syndikovaného úveru spoločnosti uzavretom v roku 2004.

Home Credit bude syndikovaným úverom financovať pohľadávky z revolvingových a kreditných kariet. Zmluvná dokumentácia je uzavretá na obdobie troch rokov a umožňuje flexibilné čerpanie v náväznosti na aktuálne potreby spoločnosti a vývoj podkladového portfólia. Tatra Banka, ako mandátovaný aranžér transakcie, poskytuje Home Creditu Slovakia aj kontokorentný úver vo výške až 100 miliónov Sk, ktorý slúži k efektívnemu pokrytiu likviditných potrieb spoločnosti.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím kontaktujte:

Silvia Nosková Illášová
AMI Communications Slovakia
tel: 02 529 209 48
mobil: 0905 473 687
E-mail: silvia.illasova@amic.sk

Markéta Mühlhoferová
Head of Group Investor Relations
tel: 224 559 174
E-mail: muhlhoferova@ppf.cz
www.homecredit.net

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., (Moody's A3.sk) patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2007 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,14 miliardy Sk.

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2006 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 2,7 miliardy USD. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (Home Credit Kazachstan, od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajine (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne (Home Credit Asia).

Home Credit Group je súčasťou skupiny PPF, založenej v roku 1991, ktorá sa zaoberá spotrebiteľským financovaním a retailovým bankovníctvom, prostredníctvom svojho podielu v spoločnom podniku Generali PPF Holding je účastníkom trhu poisťovníctva a komplexných služieb v oblasti správy majetku. Za 17 rokov podnikania sa PPF Group stala dôležitou medzinárodnou finančnou a investičnou spoločnosťou, ktorá k 30. júnu 2007 spravovala aktíva presahujúce hodnotu 8,7 miliardy eur.