Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 59,5…

Home Credit Slovakia získal nové finančné zdroje vo výške 59,5 milióna eur prostredníctvom klubového úveru

26. 08. 2009

Piešťany 26. augusta 2009 – Home Credit Slovakia a.s. (“HCS”), jeden z lídrov na slovenskom trhu spotrebiteľského financovania, oznamuje čerpanie v rámci klubovej transakcie. Celkový objem úveru predstavuje 59,5 milióna eur a spoločnosti ho poskytla skupina bánk vedená Citibank Slovakia na základe zmluvnej dokumentácie podpísanej v auguste tohto roku.

<div>

„Ochota skupiny bánk financovať obchodnú činnosť Home Credit Slovakia v dobe ekonomickej recesie potvrdila, že slovenský Home Credit je zdravou a stabilnou finančnou inštitúciou.Potešilo nás konštruktívne jednanie s bankami, ktoré spolu s pozitívnymi obchodnými výsledkami v minulom roku umožňujú našej spoločnosti pozerať na druhý polrok s vysokými obchodnými ambíciami. Prostriedky čerpané v rámci klubového úveru budú slúžiť na financovanie rozvoja spoločnosti v segmente jednorazových spotrebiteľských úverov,“ uviedol Erich Čomor, predseda predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.

Klubový úver bol aranžovaný Citibank Slovakia a.s. Ďalšími participujúcimi bankami sú Calyon S.A., pobočka zahraničnej banky, ING Bank N.V. a VOLKSBANK Slovensko, a.s. Citibank poskytuje Home Creditu Slovakia financovanie na bilaterálnej báze už od roku 2003, ING a Volksbank sa  zúčastnili klubového úveru poskytnutého v roku 2008. Zmluvná dokumentácia je uzavretá na obdobie jedného roka a umožňuje flexibilné čerpanie HCS na financovaní jednorazových spotrebiteľských úverov.

</div>

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2008 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,47 miliardy Sk (149 miliónov eur).

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2008 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,6 miliardy eur. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajine (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne a od apríla 2009 aj vo Vietname.

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF, ktorá sa zaoberá predovšetkým spotrebiteľským financovaním a retailovým bankovníctvom. Skupina naďalej aktívne vyhľadáva investičné príležitosti a realizuje strategické investície na rastúcich trhoch strednej a východnej Európy a Ázie. Prostredníctvom podielu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkom trhu poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Za 18 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov s hodnotou spravovaných aktív prevyšujúcich 8 miliárd euro.