Home Credit varuje pred „oddlžovacími“ agentúrami • Home Credit…

Home Credit varuje pred „oddlžovacími“ agentúrami

09. 08. 2010

Piešťany, 9. august 2010 – Úverová spoločnosť Home Credit varuje svojich klientov pred riešením problémov s dlhmi prostredníctvom oddlžovacích agentúr. Vedie ju k tomu fakt, že tento v Českej republike známy trend sa začal objavovať aj na Slovensku. Oddlžovacie agentúry sa totiž väčšinou nezaväzujú problémy klientov s veriteľmi vyriešiť. Napriek neúspechu agentúry sú jej však klienti povinní províziu alebo iné poplatky zaplatiť.

Behom obdobia hospodárskej recesie nastala špecifická situácia, kedy sa domácnosti začali vyrovnávať s celkom odlišnou ekonomickou situáciou. Mnohí ľudia stratili zamestnanie alebo pocítili čiastočné zníženie príjmov domácnosti. Na pravidelné platby a splátky im tak často nezostali zdroje. Túto situáciu sa snažia riešiť v spolupráci s oddlžovacou spoločnosťou, ktorá im ponúka vyriešenie záväzkov.

Home Credit má vlastné prepracované praktiky komunikácie s klientmi, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky. Všetky tieto činnosti riadi náš vlastný skúsený tím. S oddlžovacími agentúrami nespolupracujeme, uprednostňujeme riešenie dlhu priamo s klientom,“  vyjadril sa Erich Čomor, generálny riaditeľ Home Creditu a dodal: „V tomto zmysle informujeme i našich klientov, ktorých upozorňujeme, že vymáhanie ich dlhu neukončujeme. Jeho splácanie budeme vyžadovať i napriek tomu, že podpísali spoluprácu s oddlžovacou spoločnosťou.“

Hrozbu vidí Home Credit v tom, že podpisom zmluvy s oddlžovacou agentúrou sa klient dostane do ešte väčších finančných problémov. Vo väčšine zmlúv sa totiž oddlžovacia spoločnosť nezaväzuje klientove pohľadávky vyriešiť, ale iba sa o riešenie pokúsiť. Poplatky a provízie tak klient platí aj v prípade, že sa oddlžovacej agentúre nepodarí s veriteľom dohodnúť.

Hlavnou zásadou pri prípadnom nesplácaní úveru je s veriteľom začať o probléme čo najskôr komunikovať a neodkladať riešenie situácie. Klient by si rozhodne nemal brať ďalší spotrebiteľský úver či pôžičku len preto, aby splatil pôvodný záväzok. S veľkou pravdepodobnosťou by sa tak dostal do ešte väčších ťažkostí. Ľudia by mali svoj dlh v prvom rade riešiť priamo v spoločnosti Home Credit. Toto je zakotvené aj v úverových podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy.

Bližšie sa k riešeniu dlhov týmto spôsobom vyjadrujeme na našej internetovej stránke:

http://www.homecredit.sk/sk/pre_klientov/oddlzovacie_agentury.shtml

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V prvej polovici roku 2010 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 49 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a Ázii. Vo vybraných krajinách skupina úspešne rozvíja služby retailového bankovníctva ako bežné účty či vklady. Jej 15 800 zamestnancov obsluhuje viac než 4,7 miliónov zákazníkov vo všetkých geografických oblastiach, v ktorých sú služby pod značkou Home Credit poskytované (údaj k 31. decembru 2009). Skupina Home Credit v súčasnosti pôsobí v 8 krajinách: v Českej republike (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruskej federácii (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstane (AO Home Credit Bank, od roku 2005), na Ukrajine (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bielorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číne (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietname (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupina Home Credit je súčasťou súkromne vlastnenej finančnej a investičnej skupiny PPF, ktorá je jednou z najväčších svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy. K 31. decembru 2009 činila hodnota aktív skupiny PPF 10,8 mld. eur. Ako diverzifikovaná holdingová spoločnosť sleduje skupina PPF základnú zásadu „tvorby hodnoty rozvíjaním podnikov“. PPF sa zameriava na budovanie dlhodobých investícií ako prostriedku k tvorbe majetku pre svojich akcionárov. Hlavnými oblasťami aktivít skupiny PPF sú ako finančné služby (bankovníctvo, poisťovníctvo, správa majetku), tak široký okruh ďalších sektorov vrátane energetiky, stavebníctva, maloobchodu, drahých kovov a ťažobného priemyslu. Skupina PPF bola založená v roku 1991 a predstavuje regulovaný finančný konglomerát so sídlom v Holandsku, ktorý pôsobí v regióne strednej a východnej Európy (CEE), Ruska, Spoločenstva nezávislých štátov (CIS) a v juhovýchodnej Ázii.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.cz