Home Credit začal poskytovať hotovostné úvery v obchodoch ASKO • Home…

Home Credit začal poskytovať hotovostné úvery v obchodoch ASKO

18. 08. 2009

Piešťany 18. august 2009 – Zákazníci obchodných domov s nábytkom ASKO si od augusta môžu vybaviť hotovostný úver od Home Creditu až do výšky 7 tisíc eur. Výhodou oproti nákupu na splátky je, že peniaze zákazník nemusí použiť na konkrétný produkt, ale sám rozhodne, aký tovar pomocou úveru zaplatí. Vybaviť si úver je jednoduché a rýchle – po schválení zmluvy spoločnosťou Home Credit dostanú klienti peniaze na svoj bežný bankový účet do dvoch dní.

<div>

„Ponukou hotovostných úverov rozširuje Home Credit svoju spoluprácu s obchodným partnerom ASKO nábytok. Okrem klasického predaja na splátky tak zákazníci predajní ASKO nábytok získavajú ďalšiu možnosť financovania svojich nákupov. K úveru si tiež môžu vybaviť aj poistenie úveru proti neschopnosti splácať, na ktoré sa v súčasnej dobe klienti pýtajú čoraz viac,“   približuje Erich Čomor, predseda predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.      

Dĺžka splácania tohto nového hotovostného úveru od Home Creditu sa pohybuje medzi 12 a 84 mesiacmi. K prednostiam patrí nulový poplatok za poskytnutie úveru a zákazníci, ktorí zariaďujú domácnosť určite ocenia aj predčasné splatenie úveru zdarma. Žiadateľ o úver (fyzická osoba) musí byť občanom Slovenskej republiky starším ako 18 rokov s trvalým zdrojom príjmu. Úver je možné uzavrieť na obchodných miestach Home Creditu v štyroch obchodných domoch ASKO nábytok: v Nitre, Trenčíne, Poprade a Košiciach a onedlho tiež v Bratislave.

Spoločnosť Home Credit ponúka k hotovostnému úveru v obchodoch ASKO nábytok aj dva balíčky poistenia – každý sa ráta ako percento z mesačnej splátky. Navyše zahŕňa aj poistenie pracovnej neschopnosti, invalidity a smrti úrazom. Verzia Premium navyše ešte aj stratu zamestnania. Peniaze z poistky sú v prípade poistnej udalosti vyplácané klientovi buď priamo na jeho bežný účet alebo poštovou poukážkou a bez ďalších podmienok sú mu ihneď k dispozícii. Môže nimi voľne disponovať a sám rozhodne, či ich použije na platbu mesačnej splátky, alebo nimi zaplatí za niečo iné. Podrobnosti v priloženej tabuľke.

                                                          poistné krytie
poistné pracovná neschopnosť strata zamestnania invalidita invalidita úrazom smrť úrazom
Plus 3,98 % x   x   x
Premium 7,58 % x x x   x

Parametre hotovostného úveru v obchodoch ASKO nábytok:  

  • úverový rámec: 1000 – 7 000 €
  • úroková sadzba: 13,5 – 28 % p. a.
  • RPMN: od 14,4 %
  • splatnosť: 12 – 84 mesiacov
  • poplatok za poskytnutie úveru: 0 €
  • poplatok za predčasné splatenie úveru: 0 €
  • poplatok za vedenie úverového účtu: 1,99 €
  • spôsob výplaty: bankový účet
</div>

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopĺňajú hotovostné pôžičky. Za rok 2008 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 4,47 miliardy Sk (149 miliónov eur).

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe. V roku 2008 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,6 miliardy eur. Skupina Home Credit zastáva popredné pozície na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstane (od decembra 2005). V roku 2006 vstúpila na trhy v Bielorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajine (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od decembra 2007 pôsobí taktiež v Číne a od apríla 2009 aj vo Vietname.

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF, ktorá sa zaoberá predovšetkým spotrebiteľským financovaním a retailovým bankovníctvom. Skupina naďalej aktívne vyhľadáva investičné príležitosti a realizuje strategické investície na rastúcich trhoch strednej a východnej Európy a Ázie. Prostredníctvom podielu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkom trhu poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Za 18 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov s hodnotou spravovaných aktív prevyšujúcich 8 miliárd euro.