Januárové výpredaje na splátky v SR: hitom boli domáce potreby a…

Januárové výpredaje na splátky v SR: hitom boli domáce potreby a výpočtová technika

27. 01. 2006

Prvý mesiac roka znamená pre obchodníkov i spotrebiteľov obdobie výpredajov tovaru. Slovenskí spotrebitelia si stále viac zvykajú využívať atraktívne zľavy cien práve v tomto období. Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. zaznamenala v tohtoročnom januári významný nárast záujmu o nákup na splátky. V porovnaní s januárom 2005 sa objem poskytnutých spotrebiteľských úverov zvýšil o 32 %.

Podľa informácií Home Credit Slovakia najpopulárnejšími komoditami nakupovanými na splátky boli aj v januári tohto roku čierna a biela technika, spolu predstavovali 58% podiel z počtu zmlúv o spotrebiteľskom úvere. Za nimi nasledujú domáce potreby, ktoré v januári 2005, ale aj počas celého roku 2005 zaujímali štvrté miesto v poradí komodít najčastejšie kupovaných na splátky. Opačne, z tretieho na štvrté miesto sa posunul nábytok a na piatom mieste zostala výpočtová technika. "Podiel čiernej a bielej techniky v rámci tovarov a služieb, ktoré sme prefinancovali v tohtoročnom januári, bol o niečo nižší v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005," hodnotí Ing. Miloš Stibor, predseda predstavenstva Home Credit Slovakia, a.s. "Naopak viac ako začiatkom minulého roku naši zákazníci teraz nakupovali domáce potreby - o 79 % a výpočtovú techniku, ktorá narástla o 52 %". Zvýšil sa tiež záujem o vodné filtre, fotoaparáty, videokamery alebo záhradnú techniku.

<pre><code> <p>Spoločnosť Home Credit a.s., pôsobiaca v&nbsp;susednej Českej republike, v&nbsp;januári roku 2006 rovnako zaznamenala o&nbsp;niečo nižší podiel čiernej a&nbsp;bielej techniky ako v&nbsp;úvode roku 2005. Naproti tomu významne vzrástol záujem o&nbsp;výpočtovú techniku na splátky, tá zaujíma v&nbsp; tamojšom januárovom rebríčku najžiadanejších komodít na splátky štvrté miesto. V&nbsp;tohtoročnom januári sa predalo na splátky dvakrát viac výpočtovej techniky ako v&nbsp;rovnakom období minulého roku, najčastejšie išlo o&nbsp;celé počítačové zostavy a&nbsp;notebooky. V&nbsp;zozname nájdeme aj osobitne zakúpené monitory, tlačiarne, či iné PC komponenty. Za výpočtovou technikou nasledujú mobilné telefóny. Viac ako v&nbsp;rovnakom období minulého roku českí spotrebitelia nakupovali na splátky tiež fotoaparáty, videokamery, zabezpečovacie systémy a&nbsp;záhradnú techniku. </p> <p>Najžiadanejšími druhmi tovaru na splátky v&nbsp;prvom mesiaci tohto roku boli rovnako v&nbsp;Slovenskej aj Českej republike televízory. Z&nbsp;bielej techniky sa v&nbsp;oboch krajinách kupovali najviac práčky. </p> <p>Tohtoročné januárové výpredaje na splátky najviac využili zákazníci Home Credit Slovakia v&nbsp;Trnavskom kraji, ďalej v&nbsp;Nitrianskom a&nbsp;Bratislavskom kraji (objem spotrebiteľských úverov v&nbsp;prepočte na jedného obyvateľa kraja). Naopak najnižší záujem o&nbsp;splátkový predaj (objem spotrebiteľských úverov v&nbsp;prepočte na jedného obyvateľa kraja) v&nbsp;januári 2006 spoločnosť Home Credit Slovakia zaznamenala v&nbsp;Prešovskom kraji. *</p> <p class="note">* Počet obyvateľov krajov v&nbsp;SR - zdroj: Štatistický úrad SR</p> <h3>Najžiadanejšie komodity kupované na splátky prostredníctvom Home Credit Slovakia</h3> <table class="main"> <thead> <tr> <th>&nbsp;</th> <th>Január 2005</th> <th>Január 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="center"><strong>Poradie</strong></td> <td><strong>Komodita</strong></td> <td><strong>Komodita</strong></td> </tr> <tr> <td class="center">1</td> <td>Čierna technika</td> <td>Čierna technika</td> </tr> <tr> <td class="center">2</td> <td>Biela technika</td> <td>Biela technika</td> </tr> <tr> <td class="center">3</td> <td>Nábytok</td> <td>Domáce potreby</td> </tr> <tr> <td class="center">4</td> <td>Domáce potreby</td> <td>Nábytok</td> </tr> <tr> <td class="center">5</td> <td>Výpočtová technika</td> <td>Výpočtová technika</td> </tr> </tbody> </table> <h3>Prvých päť najčastejšie nakupovaných komodít na splátky v&nbsp;SR a&nbsp;ČR počas januára 2006</h3> <table class="main"> <thead> <tr> <th>&nbsp;</th> <th>SR</th> <th>ČR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="center"><strong>Poradie</strong></td> <td><strong>Komodita</strong></td> <td><strong>Komodita</strong></td> </tr> <tr> <td class="center">1</td> <td>Čierna technika</td> <td>Čierna technika</td> </tr> <tr> <td class="center">2</td> <td>Biela technika</td> <td>Biela technika</td> </tr> <tr> <td class="center">3</td> <td>Domáce potreby</td> <td>Mobilné telefóny </td> </tr> <tr> <td class="center">4</td> <td>Nábytok</td> <td>Výpočtová technika</td> </tr> <tr> <td class="center">5</td> <td>Výpočtová technika</td> <td>Domáce potreby</td> </tr> </tbody> </table></code></pre>