Josef Říkovský sa ide starať o zákazníkov Home Creditu • Home Credit…

Josef Říkovský sa ide starať o zákazníkov Home Creditu

10. 05. 2017

Josef Říkovský prichádza do Home Creditu z virtuálneho obchodu s módou ZOOT. Ako vedúci oddelenia Customer Experience bude zodpovedný za starostlivosť o zákazníkov a zavádzanie inovatívnych prístupov.

 

Na začiatku pôsobenia v Home Credite bude hlavnou úlohou Josefa Říkovského priniesť audit súčasného stavu zákazníckej starostlivosti a skúsenosti. Následne začne pracovať na zlepšení kľúčových oblastí a prevezme vedenie oddelenia Customer Experience, ktoré zostáva súčasťou sekcie Komunikácia a Custex. J. Říkovský by mal tiež podporovať a rozvíjať interné komunikačné aktivity, stať sa ambasádorom starostlivosti o zákazníkov a klientov a zapájať jednotlivé časti firmy do procesu budovania prozákazníckej kultúry. Svoje skúsenosti bude zdieľať s kolegami z ostatných krajín skupiny Home Credit, pričom ako prvá ho čaká cesta do Indonézie a na Filipíny. To najlepšie sa potom bude snažiť preniesť aj do slovenského prostredia.

 

"Prichádzam z priateľského a silne prozákaznícky orientovaného prostredia, ktoré mi denne dávalo možnosť rozvíjať ľudskú stránku biznisu a moju potrebu niekomu pomáhať. Som veľmi rád a teší ma, že podobné prostredie chcú teraz rozvíjať aj spoločnosti v oblastiach, ako je spotrebiteľské financovanie“, približuje Říkovský svoje pocity po nástupe do Home Creditu.

 

Josef Říkovský študoval na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Počas štúdií spoznal nielen život v kláštore, ale aj prácu projektového manažéra. Venoval sa projektom pre zahraničných študentov v Českej republike a študentov túžiacich vycestovať do zahraničia. Svoje obzory si v rámci štúdia rozšíril na univerzitách vo Veľkej Británii, Kosove, Lotyšsku a Estónsku. Študijnú stáž Erasmus strávil na Malte. Časť profesionálnej kariéry prežil v Ríme v službe Rytierskeho rádu. Po návrate do Českej republiky pracoval pre Rytiersky rád Krížovníkov s červenou hviezdou pri päte Karlovho mosta.

 

Do komerčnej sféry, konkrétne startupu s módou ZOOT, prvýkrát nazrel v roku 2013. Tu bol tri a pol roka súčasťou užšieho tímu Customer Care. Podarilo sa mu dať starostlivosti o klientov nevšedný štýl, postavený na priateľstve, prekvapujúcich okamihoch a rozdávaní radosti.

 

Voľný čas trávi v prírode, rád cestuje a sleduje umenie.