Ľudia by radi šetrili, ale kvôli vysokým výdajom nemôžu • Home Credit…

Ľudia by radi šetrili, ale kvôli vysokým výdajom nemôžu

06. 04. 2011

Piešťany 6. apríl 2011 – Dve tretiny domácností starostlivo sledujú, na čo míňajú a snažia sa šetriť. 43 % ale priznáva, že neušetria ani euro, ďalších 21 % nemá o svojom hospodárení s peniazmi prehľad. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý medzi svojimi klientmi urobila úverová spoločnosť Home Credit Slovakia.

Prieskum Home Creditu zisťoval, ako slovenské domácnosti hospodária s peniazmi. Výsledky poukázali na dve protichodné tendencie. Viac ako dve tretiny ľudí prepočítavajú každé euro, snažia sa uskromniť a nemíňať na zbytočnosti. Vyše dvom pätinám sa však ani napriek tomu nedarí usporiť nič. „Ľudia najčastejšie uvádzajú, že si svoje peniaze musia strážiť a dávať si pozor, na čo míňajú. Sú pripravení šetriť, ale kvôli vysokým cenám bývania, energií, potravín a oblečenia minú všetky svoje príjmy,“ komentuje výsledky analytik Home Creditu Michal Kozub.

Pätina oslovených ľudí nesleduje svoje výdavky a míňa bez rozmýšľania. „Pritom práve uvážlivý prístup k peniazom a jasný prehľad o tom, koľko má človek mesačne k dispozícii, je predpokladom úspešného hospodárenia s rodinným rozpočtom,“ dopĺňa Kozub s tým, že v Českej republike je tento podiel o 5 % nižší. 

V prípade, že slovenské domácnosti ušetria, nie je to žiadna závratná suma. Desatina z nich zvládne mesačne odložiť do 100 Eur. Na druhej strane, nad 300 Eur usporí iba málo ľudí, zhruba 7 %. V priemere odloží slovenská domácnosť 100 Eur mesačne, čo je približne rovnaká čiastka, ako v Českej republike. Tam domácnosti usporia približne 2600 českých korún.

Z opýtaných respondentov 5 % prehlasuje, že si svoje výdavky strážiť nemusí, pretože nepresahujú výšku ich príjmu. Pri našich západných susedoch je podiel „finančne bezstarostných“ o niečo vyšší –  8 %. 

Koľko peňazí ušetria slovenské domácnosti?

<div>
Mesačná úspora Podiel
Nič 43 %
Nevie 21 %
1 - 99 € 10%
100 - 199 € 11 %
200 - 299 € 7 %
Viac ako 300 € 7 %
Neodpovie 1 %
</div>

Telefonický prieskum bol realizovaný vo februári 2011 na vzorke 304 klientov Home Credit a.s. a 316 klientov Home Credit Slovakia a.s.

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2010 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 111 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a v Ázii. Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina zamestnáva 19 300 ľudí a poskytla služby už 25,5 miliónom klientov (údaj k 31.12.2010). Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), v Ruskej federácii (od roku 2002), v Bielorusku (od roku 2007), v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde holdingová spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank. Skupina tiež skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii.

Ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. PPF vlastní aktíva vo výške zhruba 12 miliárd EUR (údaj k 30.6.2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebnou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.cz.