preload obrazku pro baner

Martin Řezáč stráži riziká Home Creditu

Pridané

01.05.2014

Martin Řezáč prechádza z Masarykovej univerzity. Tu pôsobil ako odborný asistent a získal svoj doktorský titul v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika. Riadeniu rizika sa venuje dlhodobo profesionálne aj z akademického pohľadu. Už skôr pôsobil v skupine Home Credit International, v ktorej sa zaoberal riadením rizík na medzinárodnej úrovni. Na tému úverového rizika a scoringových modelov publikoval rad príspevkov v českých aj zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. V rámci výuky sa venoval oblastiam štatistiky a data-miningu.

"Riadenie rizika v Home Credite je na vysokej úrovni. Preto je mojim prvoradým cieľom pokračovať v súčasných projektoch a úspešne ich dokončiť. Ďalej by som rád aplikoval poznatky z vedeckej pôdy a zaviedol nové, inovatívne prvky v riadení rizík," povedal ku svojmu menovaniu Martin Řezáč.

Martin Řezáč je ženatý, má dve deti. Medzi jeho záujmy patria hlavne volejbal a vodáctvo. Na kanoe prešiel takmer všetky rieky v Česku a na svojom pádle má aj nemálo zárezov zo slovenských riek.