Martin Řezáč stráži riziká Home Creditu • Home Credit Slovakia, a.s.

Martin Řezáč stráži riziká Home Creditu

01. 05. 2014

Novým riaditeľom divízie Risk pre celé Slovensko aj Českú republiku sa stáva Martin Řezáč. Do jeho kompetencie bude spadať riadenie rizík a spracovanie zmlúv. Martin Řezáč prichádza z Masarykovej univerzity, kde dlhodobo pôsobil v Ústave matematiky a štatistiky ako odborný asistent. V pozícii tak vystrieda Lukáša Civína, ktorý pokračuje v kariére v rámci skupiny Home Credit.

Martin Řezáč prechádza z Masarykovej univerzity. Tu pôsobil ako odborný asistent a získal svoj doktorský titul v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika. Riadeniu rizika sa venuje dlhodobo profesionálne aj z akademického pohľadu. Už skôr pôsobil v skupine Home Credit International, v ktorej sa zaoberal riadením rizík na medzinárodnej úrovni. Na tému úverového rizika a scoringových modelov publikoval rad príspevkov v českých aj zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. V rámci výuky sa venoval oblastiam štatistiky a data-miningu.

"Riadenie rizika v Home Credite je na vysokej úrovni. Preto je mojim prvoradým cieľom pokračovať v súčasných projektoch a úspešne ich dokončiť. Ďalej by som rád aplikoval poznatky z vedeckej pôdy a zaviedol nové, inovatívne prvky v riadení rizík," povedal ku svojmu menovaniu Martin Řezáč.

Martin Řezáč je ženatý, má dve deti. Medzi jeho záujmy patria hlavne volejbal a vodáctvo. Na kanoe prešiel takmer všetky rieky v Česku a na svojom pádle má aj nemálo zárezov zo slovenských riek.