Mladí ľudia si v kríze požičiavajú menej • Home Credit Slovakia, a.s.

Mladí ľudia si v kríze požičiavajú menej

22. 06. 2010

Piešťany, 22. júna 2010 – Mladí ľudia si požičiavajú menej než staršia generácia. Už niekoľko rokov po sebe klesá počet žiadostí o úver, ktoré podajú ľudia do 26 rokov. Vyplýva to z vekovej analýzy klientov spoločnosti Home Credit, ktorá spotrebiteľské úvery poskytuje. Vplyv na tento vývoj nemusí mať len menší záujem mladých o pôžičky, ale i sprísnenie podmienok pre schválenie úveru, širšia ponuka finančných produktov, alebo väčšia zodpovednosť pri rozhodovaní o vzatí si pôžičky.

Podiel mladej populácie, ktorá si berie spotrebiteľský úver, všeobecne klesá. Ľudia pod 26 rokov si teda požičiavajú menej než v minulosti. „Zatiaľ čo v roku 2007 evidoval Home Credit vo vekovej skupine 18 – 26 rokov 13 % z celkového počtu nákupov na splátky, na začiatku roku 2010 už to bolo len zhruba 8 %.V prípade hotovostných pôžičiek sledujeme podobný trend, i keď pokles nie je tak strmý: v roku 2007 tvoril podiel mladých do 26 rokov zhruba 10 % z celkového počtu uzavretých zmlúv, v prvom štvrťroku tohto  roku to bolo už iba 6 %,“  uvádza Erich Čomor, generálny riaditeľ Home Creditu.

Na týchto výsledkoch sa odráža celkovo menší záujem o spotrebiteľské úvery pri porovnaní doby pred krízou a počas nej. To platí nielen pre mladých ľudí, ale u všetky generácie. Štatistiku ovplyvnil i fakt, že Home Credit na konci roku 2008 sprísnil podmienky pri poskytovaní úverov. „Základným predpokladom pre získavanie úveru je pravidelný príjem. V súčasnej dobe hľadajú mladí ľudia bez praxe prácu len ťažko, dostupnosť pôžičiek je pre nich o to horšia,“  upozorňuje riaditeľ odboru riadenia rizík David Praibiš. Za posledných päť rokov sa taktiež výrazne zmenila ponuka finančných produktov – ľudia využívajú kontokorenty svojich bankových účtov, alebo napríklad platia kreditnou kartou.

S poklesom žiadostí o úver a počtom poskytnutých pôžičiek sa však znižuje i počet zamietnutých mladých klientov. Z hľadiska schopnosti splácať sú teda títo klienti menej rizikovejšou skupinou než napríklad pred piatimi rokmi, majú vyššiu bonitu. Platí totiž, že klienti tesne po dovŕšení dospelosti sú v porovnaní so staršími ročníkmi rizikovejšie. „Nemajú zatiaľ dostatok skúseností s hospodárením s peniazmi, sú menej zodpovední a nehľadia na následky, ktoré pre nich ako pre neplatičov môžu nastať. Často žijú pre aktuálny okamžik, túžia po danom výrobku alebo službe práve teraz a neuvedomujú si, že táto túžba je spojená so záväzkom splácať úver často dlhé mesiace,“  objasňuje Praibiš.

Spotrebiteľský úver si v Home Credite najčastejšie zaobstaráva veková skupina nad 33 rokov, a to ako v prípade hotovostných pôžičiek (81 % začiatkom roku 2010), tak nákupov na splátky (78 %). Úverom ľudia financujú najmä záležitosti spojené s domácnosťou – nákup spotrebičov, spotrebnej elektroniky, nábytok a bytové doplnky alebo opravy a rekonštrukcie domov a bytov. Významný podiel má i výpočtová technika.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2009 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 102 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a Ázii. Vo vybraných krajinách skupina úspešne rozvíja služby retailového bankovníctva ako bežné účty či vklady. Jej 14 200 zamestnancov obsluhuje viac než 5,7 miliónov zákazníkov vo všetkých geografických oblastiach, v ktorých sú služby pod značkou Home Credit poskytované (údaj k 30. júnu 2009). Skupina Home Credit v súčasnosti pôsobí v 8 krajinách: v Českej republike (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruskej federácii (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstane (AO Home Credit Bank, od roku 2005), na Ukrajine (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bielorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číne (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietname (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupina Home Credit patrí do skupiny PPF, jednej z najväčších medzinárodných investičných skupín v strednej a východnej Európe. Aktíva v správe skupiny PPF prevyšujú 10 miliárd eur (ku 30. júnu 2009). Skupina PPF sa zapodieva finančnými službami (bankovníctvo a spotrebiteľské financovanie, poistenie a penzijné fondy), investíciami v oblasti private equity a investíciami do nehnuteľností. Skupina PPF aktívne vyhľadáva investičné príležitosti na vznikajúcich trhoch strednej a východnej Európy, Ruska, Spoločenstva nezávislých štátov a Ďalekého východu.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.cz.