Nárast celkového obratu spoločnosti prekročil 17,8% • Home Credit…

Nárast celkového obratu spoločnosti prekročil 17,8%

09. 05. 2005

Zvýšenie dlhodobého lokálneho ratingu.

Home Credit Slovakia, a.s., líder na trhu splátkového predaja, dosiahol v roku 2004 nárast celkového obratu a počtu klientov. V porovnaní s rokom 2003 spoločnosť zaznamenala nárast čerpania spotrebiteľských úverov o 7,18 % a revolvingových úverov až o 33,41 %. Nárast celkového obratu spoločnosti prekročil 17,8 %. V septembri v roku 2004 využil služby spoločnosti štyristotisíci klient.

K pozitívnym obchodným výsledkom prispelo viacero faktorov. V rámci poskytovania spotrebiteľských úverov to bola spolupráca s obchodnou sieťou, ktorá v súčasnosti pozostáva zo 4 000 predajných miest. Prostredníctvom tejto siete Home Credit neustále získava nových klientov, ale zároveň poskytuje svojím verným klientom možnosť opakovaných nákupov prostredníctvom červených vernostných kariet. Efekt opakovaných nákupov sa výrazne prejavil najmä v predvianočnom období.

Pod výrazný nárast čerpania revolvingových úverov sa podpísala lepšia práca v komunikácii s klientom, náhrada YES karty striebornou kartou Home Credit a poskytovanie úverových kariet klientom prostredníctvom siete finančných poradcov. V septembri 2004 vydala spoločnosť tristotisícu úverovú kartu, čím sa stala najväčším emitentom úverových kariet v SR.

Renomovaná ratingová agentúra CRA RATING AGENCY, a.s., pozitívne ohodnotila rast objemu poskytnutých spotrebiteľských a revolvingových úverov, ako aj objem aktuálne dostupných finančných zdrojov a mieru ich diverzifikácie. Ratingová agentúra ocenila schopnosť spoločnosti dlhodobo potvrdzovať pozíciu lídra na trhu spotrebiteľských úverov v Slovenskej republike. Finančnú dôveryhodnosť spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., zvýšila aj miera diverzifikácie v rámci produktovej ponuky, týkajúcej sa výšky jednotlivých úverov poskytnutých klientom spoločnosti, časového horizontu ich splatnosti, ako aj regionálneho rozloženia.

Na základe aktivít spoločnosti a zabezpečenia ich financovania ratingová agentúra CRA RATING AGENCY, a.s, potvrdila krátkodobý CRA Rating na úrovni "skP – 2" a zvýšenie dlhodobého lokálneho ratingu CRA Rating z úrovne "skA–" na "skA". "Sme radi, že spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., bola ocenená za dlhodobé stabilné pôso-benie v Slovenskej republike a získali sme potvrdenie aj na stabilný dlhodobý výhľad", povedal predseda predstavenstva Mgr. Jiří Bádr.

Ratingová agentúra vyzdvihla fakt, že spoločnosť patrí pod finančne najsilnejšiu českú nebankovú skupinu PPF a má strategickú podporu majiteľa holdingu Home Credit – Českej pojišťovny, a.s. V decembri 2004 bolo zvýšené základné imanie spoločnosti o 40 miliónov Sk na súčasných 100 miliónov Sk. Home Credit Slovakia, a.s, má zaistené financovanie súčasných aktivít spoločnosti s výhľadom do konca roku 2005. Okrem iného aj prostredníctvom syndikovaného úveru, ktorého konečná splatnosť je až v roku 2008.