Nie sme až takí „držgroši“, ako by sa zdalo • Home Credit Slovakia,…

Nie sme až takí „držgroši“, ako by sa zdalo

09. 04. 2015

Dať prepitné v reštaurácii, kaviarni či krčme je samozrejmosťou pre polovicu Slovákov. Štrnásť percent z nich je dokonca ochotných nechať čašníkovi „kráľovskú“ sumu - do 10 eur. Takéto mimoriadne štedré prepitné ľudia podmieňujú výborným jedlom a nápojmi, no súčasne s tým aj ústretovou a pozornou obsluhou. Vyplynulo to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit.

Štvrtina Slovákov zaplatí nejaké prepitné v reštaurácii vždy, ďalšia štvrtina (23 %) ho dáva veľmi často. Naopak tých, ktorí nenechajú žiadne „všimné“ obsluhe nikdy je minimum - len 4 %.  Hovorí sa mu aj obslužné a je jednoznačným výrazom vďaky a spokojnosti. Koľko ale vlastne zaplatiť? U nás sa výsledná suma spravidla zaokrúhľuje na celú čiastku, pričom sa odporúča k účtu prihodiť 5 až 10 %. Ako ukázali výsledky prieskumu, drvivá väčšina Slovákov (84 %) určuje prepitné podľa výšky úhrady, teda celkovú zaplatenú čiastku zaokrúhlia smerom hore. Len približne desatina opýtaných ho vedome počíta ako určitú percentuálnu časť z účtu. V takomto prípade je to najčastejšie 10 %. „Ľudia tak používajú prepitné ako jednoznačné ohodnotenie obsluhy. Pokiaľ sú spokojní, dokážu tak vyjadriť poďakovanie. Naopak – žiadne prepitné je jasnou známkou nespokojnosti a pre obsluhu dôležité upozornenie“ hovorí analytik spoločnosti Home Credit Michal Kozub.

Nechať štedré všimné v reštaurácii, to je pre niektorých našincov aj vhodná príležitosť ukázať pred inými, že „na to mám“. Trinásť percent opýtaných totiž dáva prepitné len pri mimoriadnej udalosti, teda napríklad rodinnej oslave, výročí s partnerom, firemnej oslave, rande a podobne. Keď sa ale sami vyberú do reštaurácie, tak asi čašníkovi navyše peniaze nenechajú.

Slováci vedia byť štedrí aj nároční

Pred pár rokmi, keď sa ešte u nás platilo korunami, bolo pre väčšinu ľudí nepredstaviteľné, že by nechali v reštaurácii obsluhe k dobru niekoľko stovák. O dnešnej realite, ktorá je diametrálne odlišná, svedčia závery prieskumu pre Home Credit. Podľa neho tretina respondentov dáva najvyššie prepitné od 3 do 5 eur. Dokonca sa nájde 14 % takých, ktorí sú ochotní k účtu prihodiť aj do 10 eur a ďalších 10 % nemá problém nechať na prepitnom aj viac ako 10 eur (v prepočte viac ako 300 bývalých slovenských korún). „Za to ale absolútna väčšina z nich očakáva dokonalý servis. Nielen chutné jedlo, ale hlavne príjemnú obsluhu, ktorá dokáže návštevu reštaurácie spríjemniť. Mnohokrát taktiež očakávajú drobnú pozornosť – napríklad karafu vody zadarmo, či drobný dezert. Ten, aj keď na účtenke bude zdarma, ľudia odmenia vysokým prepitným,“ komentuje výsledky Kozub. Medzi dôvodmi, prečo dať také prepitné, patrili aj viac či menej kuriózne dôvody – napríklad živá hudba, kultúrny program, alebo len nevyháňať hostí, keď je oficiálna zatváracia hodina. Na druhej strane, s príliš „mastným“ obslužným stále nie je stotožnená viac ako polovica Slovákov. Mimoriadne štedré prepitné by totiž nedalo za žiadnych okolností 52 % ľudí.

Koľko prihodíme k účtu za obed?

Ukážme si na konkrétnom príklade, koľko by Slováci nechali na prepitnom v reštaurácii. Pokiaľ je jedlo vynikajúce, v prípade účtu za 11,60 eur by dala polovica ľudí obslužné do 50 centov. Teda len by to  zaokrúhlili na celú čiastku. Necelá tretina je ochotná prihodiť 1 euro a 50 centov.

 [1]Prieskum realizovala v druhej polovici marca 2015 agentúra STEM/MARK na reprezentatívnej vzorke populácie 508 respondentov, použila metódu CAWI.