Osem z desiatich Slovákov má na tento rok finančné predsavzatia •…

Osem z desiatich Slovákov má na tento rok finančné predsavzatia

05. 04. 2017

Väčšine Slovákov sa zatiaľ darí dodržiavať tohtoročné predsavzatia, ktoré sa týkajú ich financií. Päťdesiatpäť percent z nich uviedlo, že napĺňajú ciele, ktoré si dali v tejto oblasti začiatkom roka 2017. Osem z desiatich Slovákov totiž doňho vstupovalo so zámerom urobiť si poriadok vo svojich financiách. Najčastejšie to boli plány typu - vždy si odložiť časť z výplaty, nemíňať peniaze na nepotrebné veci, zapisovať si všetky príjmy a výdavky, alebo pravidelné účty uhrádzať hneď po výplate. Prvé mesiace po stanovení týchto predsavzatí sa ukázalo, že každý piaty človek aspoň jedno z nich už porušil. Škrt cez rozpočet ľuďom urobili predovšetkým nečakané finančné výdavky, ale aj nedostatok  pevnej vôle.  Pre spoločnosť Home Credit to zistil exkluzívny prieskum agentúry STEM/MARK*.

 

Len dvaja z desiatich si nedali predsavzatia

Budem si odkladať peniaze z každej výplaty, viesť si podrobný domáci rozpočet výdavkov a nebudem už míňať peniaze na hlúposti. Asi takto vstupovalo do roku 2017 približne 80 percent Slovákov. Vyzerá to tak, že väčšina z nich môže byť za prvé mesiace tohto roku spokojná s tým, ako sa im darí „držať na uzde“ svoje financie. Prieskum ukázal, že je o niečo viac Slovákov (55 percent), ktorým sa v prvom kvartáli darilo držať sa všetkých svojich finančných predsavzatí, ako tých, ktorým sa to nepošťastilo. Viac ako 20 percent opýtaných porušilo svoje predsavzatie len raz, ďalších 18 percent aj viackrát. „Vidieť, že Slováci sa snažia svoje finančné ciele aj plniť. Takých, ktorí úplne zrušili nejaké svoje predsavzatie alebo viaceré predsavzatia nie je veľa. Je to len 6 percent respondentov“, hovorí Jan Holoch, manažér zákazníckej skúsenosti a finančný špecialista spoločnosti Home Credit.

 

Dominuje snaha odkladať si peniaze z výplaty

Vždy si ušetrím nejakú časť zo mzdy. Práve toto predsavzatie si na tento rok dalo suverénne najviac Slovákov, takmer polovica z nich. Traja z desiatich si zaumienili, že nebudú utrácať peniaze na nepotrebné veci v štýle „urobím si radosť“. Pre približne 20 percent opýtaných je jednou z tohtoročných priorít viesť si domáci rozpočet a evidovať pritom presne príjmy a výdavky. Aké boli ďalšie predsavzatia Slovákov?  Platiť pravidelné účty ihneď potom, ako mi príde výplata, vždy nakupovať iba so zoznamom vecí, alebo výrazne obmedziť výdavky na alkohol a cigarety. „Je zaujímavé, že predsavzatí, ktoré sa už priamo týkali finančných produktov a mohli by ľuďom taktiež významne pomôcť, bolo už pomenej. Napríklad plán zmeniť tento rok svoju finančnú inštitúciu si dalo len 7 percent ľudí. Podobne to bolo aj v prípade možnosti zlúčiť si svoje úvery do jedného efektívnejšieho“, dopĺňa J. Holoch.   

 

Stanovené ciele plníme so striedavými úspechmi

Opäť sa potvrdilo, že plány sú jedna vec, no realita býva iná. Viac ako tretina ľudí v prieskume priznala, že už porušili svoje novoročné predsavzatie neutrácať peniaze na nepotrebné veci. Traja z desiatich si zase nedokázali odložiť niečo z každej výplaty, ako to mali pôvodne v pláne. A približne každý desiaty nesplnil záväzok výrazne obmedziť výdavky na alkohol a cigarety. Podobne dopadli aj tí, ktorí si zaumienili robiť si podrobnú evidenciou príjmov a výdavkov v domácnosti. 

 

Čo je za búraním plánov?

Prehodnotiť, porušiť  či dokonca zrušiť niektoré zo svojich predsavzatí donútili Slovákov predovšetkým  neočakávané finančné výdavky. Tento faktor odrovnal snahu sporiť si z každej výplaty u viac  80 percent opýtaných. Nečakané finančné náklady boli rovnako hlavným problémom nesplnenia predsavzatia platiť účty hneď

 

po výplate. Na druhej strane sa ukázalo, že mnohí Slováci nemajú dostatočne pevnú vôľu. Dve tretiny respondentov totiž priznali, že záväzok neutrácať za nepotrebné  veci stroskotal práve na nedostatočnej motivácii  a pevnej vôli. Rovnaké príčiny boli za neúspechom obmedziť výdavky na cigarety a alkohol takmer u 90 percent ľudí.

 

* Prieskum v marci 2017 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s. na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 510 respondentov.