Osem z desiatich Slovákov si vybavuje pôžičku online • Home Credit…

Osem z desiatich Slovákov si vybavuje pôžičku online

13. 04. 2023

Poistenie schopnosti splácať úver uzatvára dvojnásobok ľudí oproti roku 2020

Slováci sú pri vybavovaní si a splácaní pôžičiek v súčasnej ekonomicky zložitej dobe opatrnejší a taktiež zodpovednejší. Z dát spoločnosti Home Credit Slovakia vyplýva, že kým v roku 2020 si brala k úveru aj poistenie schopnosti ho splácať približne štvrtina ľudí, v súčasnosti je to takmer dvojnásobok – 46 percent. Na druhej strane, v prípade dojednávania pôžičiek výrazne narastá počet uzavretých zmlúv prostredníctvom internetu na úkor klesajúceho počtu telefonicky dojednaných pôžičiek. Dnes je podiel online verzus telefonicky vybavených úverov 81 percent ku 19 percentám.

Minulé roky výrazne poznačené pandémiou koronavírusu, stále prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj vysoká inflácia a ekonomická neistota vedú mnohých ľudí k zmene spotrebiteľského správania a väčšej opatrnosti a zodpovednosti s pohľadom do budúcnosti. Samozrejme, obzvlášť to platí aj vo svete financií a pri vybavovaní si a splácaní spotrebných úverov. Ako ukázali dáta spoločnosti Home Credit za uplynulé roky, výrazne narástol počet uzatvorených zmlúv na pôžičky s poistením schopnosti ich splácať. Zatiaľ čo ešte v roku 2020 si takéto poistenie priplácala približne štvrtina ľudí (26 %), v súčasnosti je to takmer dvojnásobok, a to až 46 %. Poistenie pritom môže pomôcť napríklad pri strate príjmu, pracovnej neschopnosti či náhlej hospitalizácii.
Viac na: https://www.homecredit.sk/pozicky/poistenie

Home Credit už 3 roky poskytuje Flexibilnú pôžičku, teda bezúčelový spotrebný úver do výšky 10 tisíc eur, plne online. Údaje spoločnosti ukazujú, že priemerne si ľudia berú úver v priemernej výške 2 248 eur, pričom jeho výška sa za posledná roky príliš nemení. V roku 2020 to bolo priemerne 2053 eur, predvlani 2170 eur a vlani 2238 eur. „Priemerná poskytovaná čiastka sa neznižuje, ale ani výraznejšie nerastie. Za takýmto vývojom stojí aktuálna ekonomická situácia. Klienti sú opatrnejší, poskytovatelia úverov zase musia pri posúdení klienta zohľadniť jeho stále sa zvyšujúce náklady na bývanie či energie. Opatrnosť ľudí nám taktiež ukazujú čísla spojené s ponúkaným poistením schopnosti splácať pôžičku. Každý druhý klient si totiž v súčasnosti dojedná aj spoplatnenú doplnkovú službu poistenia schopnosti splácať úver,“ približuje situáciu na trhu Zdenka Kocmanová, špecialistka online procesov v spoločnosti Home Credit. Vyššie čiastky si pritom požičiavajú muži v porovnaní so ženami. Tento rok je to v priemere 2370 eur u mužov a 2036 eur v prípade žien.

Online vybavovanie vytláča telefonáty
Ako ďalej vyplýva z dát Home Creditu, kedysi veľmi populárne vybavovanie si pôžičky po telefóne ide postupne do úzadia, a to na úkor jej vybavenia práve formou online komunikácie. Keď sa pozrieme na pomer vybavených pôžičiek telefonicky verzus na internete, v roku 2020 mali ešte navrch telefonicky uzavreté zmluvy a to v pomere 55 % (telefón) vs. 45 % (online). V nasledujúcich rokoch sa to už zmenilo a začalo dominovať online prostredie. V tomto roku je to už 81 % uzavretých zmlúv o úvere prostredníctvom internetu a len 19 % po telefóne. Najčastejšie si úvery online dohadujú ľudia vo veku od 31 do 40 rokov. Naopak, starší ľudia ešte stále viac preferujú možnosť telefonovania. Vyzerá to tak, že tí, čo si uzatvárajú zmluvy telefonicky sú aj viac opatrní. Až 60 percent z nich si totiž k úveru pripláca aj poistenie schopnosti ho splácať.

„V tomto roku by sme chceli Flexibilnú pôžičku ešte viac zdigitalizovať a tým pádom ešte o čosi zjednodušiť pre klientov. Pozornosť pritom zameriavame na online získavanie dát – či už z identifikačných dokladov alebo výpisov, ktorými klienti preukazujú svoje príjmy, aby bol celý proces pre nich čo najjednoduchší a zároveň bezpečný,“ dodáva Zdenka Kocmanová.