Personálne zmeny vo vedení Home Credit Slovakia • Home Credit…

Personálne zmeny vo vedení Home Credit Slovakia

27. 04. 2005

Home Credit Slovakia, líder na trhu splátkového predaja, uskutočnil personálne zmeny vo vedení spoločnosti.

<pre><code> <p>Od 1. apríla 2005 bol na post generálneho riaditeľa Home Credit Slovakia, a. s., vymenovaný Mgr. Michal Jonák, ktorý sa od 11. apríla 2005 stal aj predsedom predstavenstva Home Credit Slovakia. </p> <p>Mgr. Michal Jonák vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v&nbsp;Bratislave, špecializácia finančný management. Od roku 1999 pracoval ako asistent audítora v&nbsp;spoločnosti KPMG Slovensko – jednej z&nbsp;audítorských spoločnosti "veľkej štvorky". Od augusta 2004 pôsobil ako riaditeľ finančného a&nbsp;ekonomického úseku Home Credit Slovakia.</p> <p>"Je to pre mňa obrovská česť a&nbsp;beriem to ako určité ocenenie mojej doterajšej činnosti. Vízie do budúcnosti mám veľké a&nbsp;spolu s&nbsp;mojimi spolupracovníkmi sa nám ich určite podarí dosiahnuť," dodáva nový generálny riaditeľ Home Credit Slovakia Mgr. Michal Jonák.</p></code></pre>