Personálne zmeny vo vedení Home Credit Slovakia

Personálne zmeny vo vedení Home Credit Slovakia

27. 04. 2005

Home Credit Slovakia, líder na trhu splátkového predaja, uskutočnil personálne zmeny vo vedení spoločnosti.

<pre><code> <p>Od 1. apríla 2005 bol na post generálneho riaditeľa Home Credit Slovakia, a. s., vymenovaný Mgr. Michal Jonák, ktorý sa od 11. apríla 2005 stal aj predsedom predstavenstva Home Credit Slovakia. </p> <p>Mgr. Michal Jonák vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v&nbsp;Bratislave, špecializácia finančný management. Od roku 1999 pracoval ako asistent audítora v&nbsp;spoločnosti KPMG Slovensko – jednej z&nbsp;audítorských spoločnosti "veľkej štvorky". Od augusta 2004 pôsobil ako riaditeľ finančného a&nbsp;ekonomického úseku Home Credit Slovakia.</p> <p>"Je to pre mňa obrovská česť a&nbsp;beriem to ako určité ocenenie mojej doterajšej činnosti. Vízie do budúcnosti mám veľké a&nbsp;spolu s&nbsp;mojimi spolupracovníkmi sa nám ich určite podarí dosiahnuť," dodáva nový generálny riaditeľ Home Credit Slovakia Mgr. Michal Jonák.</p></code></pre>