Počítače v slovenských domácnostiach aj vďaka splátkovému predaju.…

Počítače v slovenských domácnostiach aj vďaka splátkovému predaju. Záujem o nákup výpočtovej techniky na splátky rastie

26. 09. 2006

Slovenský trh s výpočtovou technikou dynamicky rastie. Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s. zaznamenala v roku 2005 viac ako 57 % medziročný nárast v počte jednorazových spotrebiteľských úverov na kúpu výpočtovej techniky. Počas prvého polroka 2006 uzavrela v tejto komodite o 25 % zmlúv viac ako v rovnakom období minulého roka. Najviac počítačov na splátky sa kupuje v Bratislavskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj. Priemerná výška spotrebiteľského úveru na nákup výpočtovej techniky v prvom polroku 2006 predstavovala 16.587 Sk.

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti TNS SK * realizovaného v apríli tohto roku, má v domácnosti počítač 46,9 % obyvateľov Slovenska. Notebooky stále patria k nadštandardnému vybaveniu, vlastní ich len 5,9 % Slovákov. Počítač využívajú najmä žiaci a študenti, podnikatelia, osoby s vysokoškolským a úplným stredoškolským vzdelaním, obyvatelia väčších miest a ľudia mladších vekových kategórií (do 29 rokov). Dve pätiny Slovákov počítač nepoužívajú.

* Zdroj: www.pcrevue.sk

Zákazníci spoločnosti Home Credit Slovakia si na splátky kupujú najčastejšie celé počítačové zostavy a notebooky, ale aj samostatné monitory, tlačiarne a iné PC komponenty. "Prvú zmluvu na nákup počítača na splátky sme uzavreli v novembri 1999 a od roku 2000 sledujeme rastúci záujem klientov o splátkový predaj výpočtovej techniky," konštatuje Ing. Miloš Stibor, predseda predstavenstva Home Credit Slovakia, a. s. "Výrazné zvýšenie dopytu sme zaznamenali v minulom roku, počet spotrebiteľských úverov v tejto komodite narástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako 57 %."

Z aktuálnych výsledkov za prvý polrok tohto roku možno predpokladať, že rast záujmu o výpočtovú techniku na splátky zďaleka nekončí. "V priebehu prvého polroka 2006 sme prefinancovali o 25 % spotrebiteľských úverov na nákup počítačov a príslušenstva viac ako v rovnakom období minulého roka. Vrchol v tohtoročnom predaji výpočtovej techniky však očakávame v nasledujúcich jesenných mesiacoch, kedy rodiny investujú do vybavenia pre študentov a školákov," dopĺňa Miloš Stibor.

Graf. č. 1

Najviac sa predaju výpočtovej techniky darí v Bratislave

Počas prvého polroka 2006 sa najviac počítačov na splátky kupovalo v Bratislavskom kraji. Za ním nasledovali Trenčiansky a Trnavský kraj (viď graf č. 2). Naproti tomu, z hľadiska podielu na celkovom počte spotrebiteľských úverov (vo všetkých komoditách) je Bratislavský kraj na poslednom, ôsmom mieste a Trenčiansky na mieste siedmom. Naopak Trnavský kraj zastáva aj v celkovom počte rovnakú tretiu priečku.

Graf. č. 2

Výpočtová technika na splátky v prvom polroku 2006: v priemere 16.587 Sk

Priemerná výška jednorazového spotrebiteľského úveru na kúpu počítača, notebooku či príslušenstva klesala z 18.197 Sk v roku 1999 až na 14.124 Sk v roku 2004. Počnúc prvým polrokom 2005 opäť postupne rástla - na 16.587 Sk (priemerná výška za prvý polrok 2006). Nárast priemernej výšky úveru pokračoval aj počas letných prázdninových mesiacov, kedy predstavovala 17.156 Sk (údaj k 31. augustu 2006; viď. graf č. 3).

Graf. č. 3

"Pokles priemernej výšky úveru na nákup výpočtovej techniky v minulosti súvisel s významným poklesom cien na slovenskom trhu výpočtovej techniky. Naopak zvyšovanie priemerne financovanej čiastky, ktoré pozorujeme od prvého polroku 2005, je podmienené rastúcim záujmom spotrebiteľov o finančne náročnejšie, lepšie vybavené modely osobných počítačov, notebookov a LCD monitorov," vysvetľuje Miloš Stibor.

Výpočtová technika na splátky v Českej republike

Podľa prieskumu spoločnosti Faktum Invenio z tohto roka má doma počítač 32 % obyvateľov ČR starších ako 15 rokov. Zákazníci spoločnosti Home Credit a. s. sú podľa prieskumu po tejto stránke výrazne vybavenejší - 58 % z nich vlastní počítač. Priemerná výška jednorazového spotrebiteľského úveru na financovanie výpočtovej techniky od Home Credit v prvom polroku 2006 predstavovala viac ako 13.500 Kč, v prepočte približne 17.800 Sk. Osobné počítače, notebooky a príslušenstvo sa na splátky najviac kupujú v Juhočeskom kraji, drahšie modely sa však nakupujú predovšetkým v Prahe.