Podiel dlhodobo nesplácaných úverov začal klesať • Home Credit…

Podiel dlhodobo nesplácaných úverov začal klesať

16. 08. 2010

Piešťany, 16. august 2010 – Podiel nesplácaných úverov sa od začiatku tohto roku znižuje. Kým v priebehu predošlého roku zmietaného krízou zaznamenala úverová spoločnosť Home Credit rast podielu nesplácaných úverov zhruba o štvrtinu, od začiatku tohto roku sa situácia zlepšuje. Najviac úverov, ktoré sú 90 dní po splatnosti ostáva v portfóliu hotovostných pôžičiek a revolvingových kariet, naopak najlepšie ľudia splácajú kreditné karty a nákupy na splátky.

Najväčší podiel nesplácaných úverov eviduje Home Credit v segmente hotovostných pôžičiek. Lepšia situácia je v oblasti spotrebiteľských úverov na tovary. V oboch segmentoch sa ale splácanie zlepšuje. „Ak porovnáme október 2009 a jún 2010, vidíme ako u hotovostných pôžičiek tak pri nákupe tovaru na splátky pokles o takmer tri percentá,“  uviedol Lukáš Civín, riaditeľ kreditných rizík Home Creditu. Podiel nesplácaných spotrebiteľských úverov uzavretých u obchodníkov je v súčasnej dobe na najnižšej úrovni za posledné tri roky. Od začiatku minulého roku vytrvale klesá i percento úverov, ktoré sú 90 dní po splatnosti na revolvingových kartách.

Vývoj nesplácaných úverov ide spravidla ruka v ruke s vývojom nezamestnanosti. Počet ľudí bez práce  už nerastie tak prudko ako po celý minulý rok, ekonómovia očakávajú postupné znižovanie počtu nezamestnaných. „K dobrým výsledkom prispelo i sprísnenie podmienok pre poskytnutie úveru. Pôžičku schvaľujeme bonitnejším klientom, a do portfólia sa nám dostávajú ľudia s predpokladom bezproblémového splácania,“  vysvetlil generálny riaditeľ Home Creditu Erich Čomor s tým, že je dlhodobým cieľom spoločnosti poskytovať úver klientom s dobrou platobnou morálkou, nie ich naopak viac zadlžovať a neskôr zarábať na vymáhaní  pohľadávok.

K ďalším faktorom, ktoré sa do týchto čísel premietajú, patrí ukončenie spolupráce s rizikovými obchodnými partnermi a intenzívnejšia a efektívnejšia komunikácia s dlžníkmi. „Zatiaľ čo v minulosti sme spravidla postupovali vždy podľa zaužívaných pravidiel, dnes komunikáciu upravujeme a náš prístup ku klientovi je o mnoho individuálnejší,“  približuje Jan Machaň, riaditeľ správy pohľadávok Home Creditu.


Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V prvej polovici roku 2010 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 49 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a Ázii. Vo vybraných krajinách skupina úspešne rozvíja služby retailového bankovníctva ako bežné účty či vklady. Jej 15 800 zamestnancov obsluhuje viac než 4,7 miliónov zákazníkov vo všetkých geografických oblastiach, v ktorých sú služby pod značkou Home Credit poskytované (údaj k 31. decembru 2009). Skupina Home Credit v súčasnosti pôsobí v 8 krajinách: v Českej republike (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruskej federácii (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstane (AO Home Credit Bank, od roku 2005), na Ukrajine (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bielorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číne (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietname (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupina Home Credit je súčasťou súkromne vlastnenej finančnej a investičnej skupiny PPF, ktorá je jednou z najväčších svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy. K 31. decembru 2009 činila hodnota aktív skupiny PPF 10,8 mld. eur. Ako diverzifikovaná holdingová spoločnosť sleduje skupina PPF základnú zásadu „tvorby hodnoty rozvíjaním podnikov“. PPF sa zameriava na budovanie dlhodobých investícií ako prostriedku k tvorbe majetku pre svojich akcionárov. Hlavnými oblasťami aktivít skupiny PPF sú ako finančné služby (bankovníctvo, poisťovníctvo, správa majetku), tak široký okruh ďalších sektorov vrátane energetiky, stavebníctva, maloobchodu, drahých kovov a ťažobného priemyslu. Skupina PPF bola založená v roku 1991 a predstavuje regulovaný finančný konglomerát so sídlom v Holandsku, ktorý pôsobí v regióne strednej a východnej Európy (CEE), Ruska, Spoločenstva nezávislých štátov (CIS) a v juhovýchodnej Ázii.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.cz