Podvody na internete sa stále stupňujú, na čo si dať najväčší pozor?…

Podvody na internete sa stále stupňujú, na čo si dať najväčší pozor?

05. 05. 2022

Podvody na internete, pri ktorých ľudia môžu prísť aj o vysoké sumy peňazí, sa stupňujú. Slováci sa najčastejšie stanú obeťami podvodníkov vtedy, ak reagujú na pochybné súťaže či ponuky, zároveň je to čoraz intenzívnejší phishing a taktiež nakupovanie v neoverených e-shopoch. Metódy online zlodejov sú pritom stále sofistikovanejšie a bežní spotrebitelia ich na prvý pohľad často nedokážu odhaliť. Spoločnosť Home Credit prináša rady, ako sa pred takýmito praktikami chrániť a zbytočne podvodníkom nenaletieť.

V súčasnosti si bez internetu nedokážeme predstaviť fungovanie v bežnom živote. Na druhej strane sa online prostredie stalo útočiskom pre čoraz lepšie pripravených podvodníkov, ktorým sa nezriedka darí podviesť a pripraviť o peniaze predovšetkým starších a menej online zdatných ľudí. Dá sa však tomu predísť, pokiaľ sú ľudia obozretní a dodržiavajú základné bezpečnostné pravidlá. Ako ukázali dáta spoločnosti Home Credit, medzi najčastejšie podvodné online praktiky v súčasnosti patria nasledovné:
1. Ponuky/súťaže, najčastejšie na sociálnych sieťach, ktoré ľuďom núkajú tovar alebo služby za extrémne výhodných podmienok, prostredníctvom ktorých sa podvodníci snažia získať citlivé osobné a platobné údaje. Tie následne zneužijú a pripravia ich o peniaze.
2. Phishing, predovšetkým rozosielaním falošných emailov sa zlodeji snažia vylákať platobné údaje, heslá, informácie o platobných kartách či prístupy k internetovému bankovníctvu. Falošný email zväčša obsahuje pokyny na platbu – napríklad za vymyslené clo, údajné poštovné alebo kuriéra.
3. Nákupy v neoverených internetových obchodoch, najmä v takých, ktoré pôsobia mimo Európy a nemajú dostatočne silné overenie užívateľa platobných služieb a tým sú ľahšie zneužiteľné.

  • Ako sa ochrániť/postupovať, keď sú podvodníci už takí precízni, že laik nemusí rozoznať „online zákernosť“ podľa nespisovnej slovenčiny či zlého loga? Pokiaľ si nie sme v rámci danej komunikácie istí, či ide o podvod alebo falošný email, tak najlepším spôsobom ochrany je kontaktovanie priamo poskytovateľa danej služby so žiadosťou o overenie pravosti danej komunikácie.
  • Čo robiť, keď už chybu urobím – základný návod krokov, aby som minimalizoval škodu. Pokiaľ už dôjde k tomu, že sme reagovali na nejakú podvodnú komunikáciu, je najdôležitejšia rýchlosť, teda čo najrýchlejšie kontaktovať poskytovateľa danej služby/produktu. „V prípade finančných záležitostí treba teda okamžite kontaktovať danú finančnú inštitúciu a bezpodmienečne sa potom riadiť obdržanými pokynmi. V týchto prípadoch je rýchlosť skutočne kľúčová, pretože v mnohých prípadoch ovplyvňuje samotnú výšku škody spôsobenej podvodníkom,“ radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.
  • Aká je zodpovednosť bánk a poskytovateľov úverov a kariet? Klient je zodpovedný za autorizované transakcie. Pri neautorizovaných transakciách je podľa zákona zodpovednosť klienta obmedzená maximálnou spoluúčasťou vo výške 50 eur. Novelou európskej smernice o platobných službách (momentálne je pred vydaním) sa táto spoluúčasť zruší úplne, v prípade neautorizovaných transakcií tak už nebude klient na vzniknutej škode nijako participovať.
  • Budú finančné inštitúcie preberať nejakú zodpovednosť alebo pôjde vždy všetko na vrub nepozornosti klienta? Zodpovednosť klienta za platobné transakcie je jasne definovaná v zákonných normách. V prípade, že sa stane obeťou podvodu, pri ktorom dôjde zo strany klienta k porušeniu jeho povinností súvisiacich s ochranou bezpečnostných/platobných údajov, je zodpovednosť autorizovaných transakcií plne na strane klienta. V takýchto prípadoch nie je možné zo strany finančných inštitúcií preberať za jeho konanie akúkoľvek zodpovednosť.
  • Môže sa zákazník nejako objektívne brániť? A ak áno, za akýchkoľvek okolností? „Základným aspektom obrany je ostražitosť, dôslednosť a starostlivosť pri reakcii na každú komunikáciu. V prípade akejkoľvek, hoci aj drobnej pochybnosti, je potrebné potom radšej vždy kontaktovať poskytovateľa danej služby so žiadosťou o overenie pravosti komunikácie. Pri nákupoch nepodliehať klamlivým, na prvý pohľad výhodným ponukám či súťažiam, nekonať emotívne, ale vždy s rozvahou. V prípade, keď sa klient už stal obeťou podvodu, môže vždy podať na podvodníka trestné oznámenie,“ dopĺňa Miroslav Zborovský.
  • Existuje druh poistenia, ktorý podvody pri online platbách kryje? Všeobecne existuje množstvo poistení platobných inštrumentov, avšak poistenie za porušenie povinností klienta súvisiacich s ochranou bezpečnostných či platobných údajov je nepoistiteľným rizikom. Napríklad spoločnosť Home Credit ponúka poistenie osobných vecí a zneužitia karty, ktoré je spojené so zneužitím karty následkom odcudzenia, nie však pre online platby.