Radíme: Ako si efektívne upratať vo financiách? • Home Credit…

Radíme: Ako si efektívne upratať vo financiách?

19. 01. 2021

S novým rokom si mnohí Slováci dali predsavzatia urobiť si poriadok vo viacerých oblastiach, vrátane financií. Základom je revízia v príjmoch a výdavkoch. Zhodnotiť, koľko máme bankových účtov a kreditných kariet, pôžičiek, aké sú naše investície, úspory, ale aj to, na čo míňame najviac a aké nové výdavky sa môžu v najbližších mesiacoch objaviť. Nesmie sa zabúdať ani na príjmovú stránku, a to obzvlášť v dnešnej neistej dobe s hrozbou straty zamestnania či zníženia zárobku.

Ako a kde začať? Pomôže aj jednoduchý rozpočet

Prvým krokom je vytvorenie prehľadu príjmov a výdavkov. K tomu môže poslúžiť internetové alebo mobilné bankovníctvo s rôznymi doplnkovými funkciami, ktoré prezradia, za čo a koľko sme v danom mesiaci platili. Na zostavenie rodinného rozpočtu ale postačí aj ceruzka a papier, poprípade excelovská tabuľka. Rozpočet odhalí zásadné informácie, za čo najviac utrácame. V prípade príjmov je nutné zvážiť, či je možné počítať s rovnakou výškou zárobku po celý rok, alebo sa radšej poobzerať po ďalších možnostiach príjmu do rodinnej kasy.

Pomôže revízia všetkých úverov, dá sa tak ušetriť

Ďalšia dôležitá úloha, ktorá je spojená s plánovaním rodinných financií, je revízia pôžičiek. Teda, koľko ich máme, ako dlho ich ešte budeme splácať a koľko ešte vlastne treba spolu uhradiť. Za zamyslenie stojí, či máte dostatok peňazí na všetky splátky pôžičiek, alebo či požiadať o konsolidáciu, čiže spojenie všetkých pôžičiek do jednej. „Konsolidácia je optimalizovaný úver, ktorý môže pomôcť v prípade problémov so splácaním, no stále častejšie sa bežne využíva, keď chcú ľudia ušetriť na mesačných splátkach. Ide o jeden úver s jednou splátkou, nemusí sa sledovať viac termínov splatnosti. Spojiť možno úvery, kreditné karty, kontokorent aj lízing a mnohokrát aj viaceré mikroúvery. Bežne sa už konsolidované úvery aj poisťujú pre prípady náhlej nemožnosti splácať v čase choroby, úrazu alebo straty zamestnania,“ približuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.

Rátať treba s plánovanými, ale aj nečakanými výdavkami

V súčasnej dobe treba byť obozretnejší pri zostavovaní rodinného rozpočtu na celý rok. Ideálne je si určiť aspoň nejaké minimum, ktoré sa dá mesačne odložiť. Niektoré výdavky sa plánujú lepšie, iné horšie. Napríklad útraty za dovolenku sú momentálne veľkou neznámou. Netušíme, či a kam vyrazíme, kedy vlastne a za akú cenu. V priebehu roka sa ale dajú odhadnúť výdavky ako napríklad za nový bicykel pre deti, ale aj na ich oblečenie. V septembri zase nastupuje ďalšia dôležitá položka, a to výdavky spojené s návratom do škôl. S vekom detí navyše rastú aj ich nároky, napr. na tablet či mobil. Predvídať sa tiež môžu náklady spojené s autom, či už splátky pôžičky, lízingu, alebo poistky, pravidelné servisy či náklady na parkovanie. Medzi ďalšie pravidelné platby patria rôzne druhy poistenia, či už ide o životnú poistku alebo poistenie domácnosti. A nesmieme zabúdať ani na bežné výdavky, kam patria náklady na bývanie, domácnosť, energie, dopravu či účty za telefón, TV a internet.
Niektoré výdavky sa však naplánovať nedajú. Ak doslúži práčka, chladnička, auto alebo mobilný telefón, zväčša potrebujú rýchlu náhradu. Nie vždy je však k dispozícii potrebná hotovosť. „Pôžičku si berte od prevereného poskytovateľa, ktorý má licenciu od Národnej banky Slovenska. Dodržiavajte jednoduché pravidlo, kedy doba užívania predmetu by mala byť dlhšia ako splatnosť peňazí. Mesačný rozdiel medzi príjmami a výdavkami by mal pokryť splátku. Pri pôžičkách nesledujte len úrokovú mieru, ale predovšetkým RPMN (ročná percentuálna miera nákladov, ktorá udáva celkové náklady spojené s pôžičkou),“ radí Miroslav Zborovský z Home Creditu. Súčasná doba zasiahnutá pandémiou koronavírusu priniesla nové požiadavky aj na pôžičky. Mnohí ľudia sa dostali do situácie, kedy si neboli istí, že budú môcť splácať svoje úvery a tak využili možnosť mimoriadneho odkladu splátok. Mnohým sa už ale moratórium skončilo, pričom koronakríza stále trvá. Na trhu však existujú pôžičky, kedy si klient môže meniť v rámci vopred daných mantinelov výšku mesačných splátok. "V Home Credite ponúkame flexibilnú pôžičku už od roku 2018, kedy sme cítili, že trh je kultivovaný a finančná gramotnosť zákazníkov je na vysokej úrovni a svoj dlh si môžu sami riadiť. V súčasnej dobe rastie záujem o flexibilnú pôžičku práve vďaka tomu, že umožňuje zadarmo meniť mesačnú výšku splátok, odložiť ju alebo predčasne splatiť. Zákazník sa tak nemusí obávať, že ak sa mu krátkodobo znížia príjmy, nebude schopný plniť svoje záväzky, ale splátky si jednoducho zníži," vysvetľuje Luděk Jírů, generálny riaditeľ Home Credit ČR a SR. "V roku 2020 sme zaznamenali u flexibilnej pôžičky medziročný nárast o desiatky percent. Prešli sme tiež do online prostredia a o flexibilnú pôžičku môže zákazník požiadať online. Dodá skeny 2 dokladov, podpíše pomocou SMS a peniaze môže mať na účte už do hodiny, požiadať online. Dodá skeny 2 dokladov, podpíše pomocou SMS a peniaze môže mať na účte už do hodiny, maximálne do nasledujúceho pracovného dňa,“ dodáva Luděk Jírů.

Evidujú ma niekde ako dlžníka? Kde to zistím?

S poriadkom vo financiách súvisia aj informácie, či viete o všetkých svojich dlhoch. Na Slovensku existujú dva dôležité registre dlžníkov. SRBI čiže Spoločný register bankových informácií je spravovaný bankami a uchováva informácie o úveroch poskytnutých fyzickým osobám (občanovi alebo podnikateľovi). NRKI je naopak Nebankový register klientskych informácií a je spravovaný nebankovými finančnými inštitúciami. Oproti SRBI obsahuje informácie aj o úveroch poskytnutých právnickým osobám. Informácie o všetkých pôžičkách a záväzkoch, ktoré máte, zistíte pomocou výpisu z registrov, tzv. úverových správ. „SRBI aj NRKI ponúkajú štandardný výpis vyhotovený do 30 dní. Môžete si ho nechať zaslať poštou, alebo osobne vyzdvihnúť na klientskom centre. Expres výpis vám vyhotovia osobne na počkanie alebo vám ho doručia do 5 dní poštou,“ dopĺňa Miroslav Zborovský.