Revolvingový úver stále viac využívaný • Home Credit Slovakia, a.s.

Revolvingový úver stále viac využívaný

29. 04. 2004

Home Credit Slovakia, líder na trhu splátkového predaja, zaznamenal rast záujmu o revolvingový úver. Spoločnosť Home Credit v týchto dňoch vydáva ďalších 14 000 platobných kariet Yes. Počet vydaných kariet dosiahne hranicu 250-tisíc. Ide o najvyšší počet platobných úverových kariet vydaných finančnou spoločnosťou na Slovensku.

"Kým záujem spotrebiteľov o nákup na splátky prostredníctvom spotrebiteľského úveru zostáva v tomto roku na nezmenenej úrovni oproti minulému, zvyšuje sa počet klientov využívajúcich revolvingový úver," konštatuje Ing. Martin Siblík, vedúci Úseku marketingu spoločnosti Home Credit Slovakia. V roku 2003 prostredníctvom karty YES čerpali jej držitelia viac ako jednu miliardu slovenských korún. Rekordným dňom v roku 2003 bol 22. december. V tento deň sa čerpalo až takmer desať miliónov korún. Najsilnejším mesiacom minulého roku z hľadiska využitia karty YES bol jún. "Tohtoročný rekord je zatiaľ 6,666 miliónov slovenských korún, zaznamenali sme ho 1.marca," hovorí Ing. Martin Siblík.

Revolvingový úver znamená v doslovnom preklade opakujúci sa úver. Kým spotrebiteľský úver je jednorazový úver na nákup konkrétneho tovaru, či služby, pri revolvingovom úvere vzniká medzi poskytovateľom a klientom dlhodobý vzťah. Ten klientovi umožňuje čerpať akúkoľvek čiastku peňazí, kedykoľvek ju potrebuje - a teda aj opakovane - až do výšky svojho úverového rámca. V prípade použitia týchto peňazí, alebo časti z nich, platí mesačné splátky, ktoré sa po zohľadnení úroku a poplatku spätne pripočítavajú na jeho účet. Teda môže s nimi opäť disponovať.

Revolvingový úver od Home Credit je možné čerpať prostredníctvom platobnej úverovej karty YES. Jej držiteľom sa stáva klient, ktorý aspoň raz využije spotrebiteľský úver od Home Creditu, pričom si riadne plní svoje záväzky. Home Credit prostredníctvom karty Yes poskytuje úverové rámce od 15 000 do 30 000 slovenských korún. Ak klient kartu nevyužíva, neplatí žiadne poplatky. Home Credit Slovakia poskytuje revolvingové úvery od novembra roku 2001 a v súčasnosti pripravuje nové distribučné kanály na získanie tejto platobnej úverovej karty.