Sedemdesiat percent Slovákov očakáva v roku 2019 zvýšené mesačné…

Sedemdesiat percent Slovákov očakáva v roku 2019 zvýšené mesačné výdavky. Každému piatemu chýba na pokrytie všetkých potrieb viac ako 300 eur

09. 01. 2019

Traja z desiatich Slovákov vstupujú do roku 2019 s tým, že ich čakajú výrazne vyššie výdavky na potraviny, služby či úhradu energií. Ďalších viac ako 40 percent očakáva aspoň mierne zvýšenie takýchto nákladov. Drvivá väčšina ľudí sa vyjadrila, že by potrebovali viac peňazí. Tretina Slovákov by aktuálne na pokrytie všetkých potrieb požadovala navyše oproti svojim príjmom sumu od 150 do 300 eur. Približne pätine opýtaných chýba viac ako 300 eur. S tým súvisia aj nároky Slovákov na výšku svojich zárobkov. Dve tretiny ľudí totiž uviedli, že nie sú spokojní so súčasnou výškou svojho platu. Štyridsaťpäť percent očakáva v tomto roku jeho zvýšenie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit *. 

Tretina Slovákov by potrebovala navyše 150 až 300 eur mesačne

Väčšina Slovákov vstupuje do tohto roku s vidinou vyšších mesačných výdavkov. Viac ako štyridsať percent ľudí očakáva mierne zvýšenie nákladov spojených s nákupom potravín a nápojov, uhrádzaním najrôznejších služieb, platbami za elektrinu, plyn, teplo či nájom. Ďalších takmer tridsať percent počíta pri týchto položkách s výrazne vyššími mesačnými nákladmi. Nájde sa však aj päť percent takých, ktorí naopak rátajú v roku 2019 s nižšími výdajmi ako v minulosti. „Zvýšené mesačné výdavky na chod domácností samozrejme znamenajú väčší tlak na rodinné rozpočty, čo však mnohým finančne veľmi nevychádza. Ako nám ukázali výsledky prieskumu, deväť z desiatich opýtaných by aktuálne potrebovalo na pokrytie všetkých potrieb nejaké peniaze navyše,“ komentuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit. Takmer tridsať percent opýtaných by potrebovalo naviac oproti svojim príjmom od 150 do 300 eur, ďalších dvadsaťjeden percent respondentov 100 až 150 eur a 19 percent ľudí potrebuje navyše viac ako 300 eur.„Je zaujímavé, že v tejto skupine Slovákov s potrebou viac ako 300 eurového navýšenia príjmov je raz toľko žien ako mužov,“ približuje J. Ondrušek. No a je tu aj skupina skromnejších, osemnástim percentám Slovákov by stačilo prilepšenie si o sumu do 100 eur.

Dve tretiny ľudí nie sú spokojní s platom

S vyššími výdavkami a plánovaním budúcnosti idú ruka v ruke aj očakávania v oblasti zárobkov. Dve tretiny Slovákov sa v prieskume vyjadrili, že nie sú spokojní s výškou svojej mzdy. Štyridsaťpäť percent ľudí očakáva, že v roku 2019 budú nakoniec zarábať aspoň o niečo viac. Tretine z nich by stačilo zvýšenie mesačného zárobku o sumu do 100 eur. Sedem percent opýtaných čaká navýšenie mzdy o viac ako 150 eur a päť percent ľudí v rozmedzí od 100 do 150 eur.

Plánujú sa investície do domácností ale aj oddychu

Množstvo Slovákov v roku 2019 plánuje rôzne väčšie investície, predovšetkým do vybavenia domácností. Za nábytok, teda napríklad novú sedačku, posteľ, stôl či skriňu plánuje takmer 40 percent ľudí v roku 2019 minúť sumu do 1000 eur. Do spotrebičov, ako sú trebárs práčka, chladnička, mraznička alebo rúra na pečenie, chce dvadsaťsedem percent opýtaných investovať v priebehu roka do 500 eur, ďalších dvanásť percent od 500 do 1000 eur. Nemalé prostriedky však Slováci hodlajú minúť aj na oddych a zábavu. Tretina z nich má v pláne minúť na dovolenky čiastku od 500 do 1500 eur. Každý piaty si vystačí aj so sumou do 500 eur. Samozrejme, sú tu aj takí, ktorí minú na dovolenky oveľa viac. Sedem percent opýtaných má na to rozpočet od 1500 do 3000 eur a dve percentá dokonca viac ako 3000. „Keď sa pozrieme na to, z akých zdrojov chcú ľudia investície do domácností ale aj do oddychu uhrádzať, väčšina to plánuje vykrývať najmä z vlastných úspor. Nasledujú pôžičky z banky alebo nebankovej spoločnosti a na treťom mieste je to potom požičiavanie si peňazí od rodiny alebo priateľov,“uzatvára Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.

* Prieskum realizovala v decembri 2018 agentúra STEM/MARK metódou CAWI, na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 310 respondentov, vo veku 18 – 60 rokov. .