Šesť z desiatich Slovákov má oveľa vyššie výdavky, mnoho domácností…

Šesť z desiatich Slovákov má oveľa vyššie výdavky, mnoho domácností tempo rastu cien nezvláda

10. 11. 2022

Zdražovanie už začína doliehať aj na chod slovenských domácností. Ako ukázal reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit *, šesť z desiatich Slovákov hlási výrazne vyššie výdavky, ďalších 35 percent pociťuje miernejší nárast. Až 60 percent sa pritom obáva, že pri súčasnom raste cien budú mať problémy so splácaním svojich úverov, časť z nich už takéto problémy aj má. Rodinné kasy podľa opýtaných najviac zaťažujú predovšetkým neustále dražejúce potraviny a energie. Hoci 40 percent ľudí ešte dokáže navýšené rodinné náklady utiahnuť z výplat, takmer rovnaký počet ľudí to už nezvláda a musia siahať na svoje úspory, ďalší sú nútení niektoré výdavky výrazne obmedzovať alebo si požičiavať.

Stále rastúce ceny takmer všetkých tovarov a služieb a s tým spojené stúpajúce životné náklady sa začínajú výraznejšie prejavovať aj na chode slovenských domácností. Ako ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit, až 56 percent opýtaných v poslednom roku deklaruje výrazne vyššie výdavky. „Ďalších 35 percent sa vyjadrilo, že sa ich celkové výdavky na chod domácnosti trochu zvýšili a sedem percent je s výdavkami približne na rovnakej úrovni. Našli sa však aj 2 percentá takých, ktorí tvrdia, že sa im v porovnaní s minulosťou o niečo znížili,“ približuje Jaroslav Ondrušek, analytik trhu zo spoločnosti Home Credit.
Najväčší nárast životných nákladov ľudia deklarujú pri nákupoch v potravinách a drogérii, kde pociťuje výrazné zvýšenie cien až 67 percent opýtaných, ďalších 25 percent tu hovorí o miernom raste cien. Medzi ďalšie položky, kde ľudia postrehli najvýraznejší nárast cien, patria okrem energií napríklad aj vyššie výdavky na letnú dovolenku.

Ako teda Slováci vnímajú nárast jednotlivých výdavkov?
Vyššie výdavky nesú so sebou prirodzene aj riziko, že mnohí nebudú schopní splácať svoje doterajšie záväzky, úvery či pôžičky. Problém s tým môže mať až 60 percent ľudí, pričom takmer štvrtina sa takéhoto niečoho obáva veľmi a ďalších 5 percent už s takýmto problémom neschopnosti splácania dlhov v súčasnosti aj zápasí.

Situácia je momentálne taká, že štyria z desiatich ľudí podľa svojich vyjadrení zatiaľ ešte dokážu vyššie rodinné náklady utiahnuť z bežnej výplaty. Na druhej strane, takmer rovnaký počet ľudí (36 percent) to už nezvláda a musia tak siahať na svoje úspory. Takmer 15 percent respondentov zase výrazne obmedzuje niektoré výdavky, ďalší si hľadajú druhú prácu a taktiež si peniaze požičiavajú.
Kde zobrať na vyššie výdavky peniaze? Ak by sa už Slováci dostali problémov so splácaním súčasných úverov, najviac z nich - 43 percent, by si hľadalo dodatočnú prácu, len o niečo menej (takmer 40 percent) by sa obmedzilo v spotrebe alebo v iných výdavkoch. Tretina by požiadala banku či poskytovateľa pôžičky o zníženie splátky. Je tu ale aj 13 percent takých, ktorí by sa pustili cestou rozpredávania svojho majetku.
Čo by ste robili, ak by ste nemali na splátky pôžičiek?
„Ak sa u ľudí objavia akékoľvek problémy so splácaním svojich záväzkov, ihneď by mali o tom informovať spoločnosť, v ktorej si požičali a požiadať ju o pomoc. Overení poskytovatelia pôžičiek totiž majú nastavené systematické riešenia a dokážu aj v ťažkej životnej situácii pomôcť. Ak už niekomu pôžičky doslova prerastajú cez hlavu, riešením môže byť aj ich konsolidácia, čo je zlúčenie viacerých pôžičiek dohromady, na čom sa dá ušetriť,“ dopĺňa ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.

<sub>* Prieskum od 13. 10. do 17. 10. 2022 realizovala agentúra STEM/MARK na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 506 respondentov (18 – 64 rokov) exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s.</sub>