Skupina PPF a Home Credit vítajú rozhodnutie akcionárov MONETA Money…

Skupina PPF a Home Credit vítajú rozhodnutie akcionárov MONETA Money Bank podporiť spojenie MONETY s Air Bank

20. 12. 2021

Skupina PPF a jej dcérska spoločnosť Home Credit vítajú rozhodnutie akcionárov MONETA Money Bank podporiť spojenie MONETY s Air Bank a jej pridruženými spoločnosťami. Týmto spojením sa zásadne približuje náš cieľ vybudovať silnú digitálnu domácu banku, schopnú konkurovať existujúcim zahraničným lídrom českého retailového trhu a dlhodobo prinášať hodnotu svojim akcionárom.

„Spoločne s ostatnými akcionármi MONETY teraz môžeme začať písať novú kapitolu v dejinách českého bankovníctva,“ povedal Jean-Pascal Duvieusart, akcionár PPF a CEO Home Creditu. „Vnímam biznis MONETY a skupiny Air Bank ako vzájomne sa doplňujúci. Toto spojenie ponúka jedinečnú príležitosť dať dokopy to najlepšie z oboch bánk, čo v budúcnosti bude inšpirovať inovácie, prinášať najlepšie služby pre zákazníkov a takú ponuku nových produktov, ktorá doteraz nebola na českom trhu k dispozícii.”

Spojená banka vzniknutá z Air Bank a MONETY bude patriť medzi tri najväčšie bankové domy v ČR podľa počtu klientov a stane sa jednotkou v segmente spotrebiteľského financovania.

Skupina PPF potvrdzuje svoj už skôr deklarovaný zámer zachovať kótovanie novej spojenej banky na pražskej burze.

Dokončenie transakcie je podmienené súhlasom regulačných orgánov na úrovni EÚ (Európska komisia) i na úrovni národnej (Česká národná banka, Národná banka Slovenska).