Slováci a česi nakupujú na splátky rozdielne • Home Credit Slovakia,…

Slováci a česi nakupujú na splátky rozdielne

04. 10. 2005

Slovenský trh splátkového predaja má veľa spoločného s českým, v niektorých faktoroch sú však zásadné rozdiely. Podľa informácií spoločností Home Credit Slovakia a Home Credit Finance sú klienti typovo rovnakí. Na Slovensku sa na splátky kupuje väčšinou elektronika, nábytok a domáce potreby, Česi okrem elektroniky týmto spôsobom nakupujú skôr mobilné telefóny a výpočtovú techniku. Kým Slováci využívajú striebornú kartu Home Credit predovšetkým na Slovensku, českí klienti si zvykli platiť kartou aj na cestách do zahraničia.

Postoje domácností k nákupom na splátky sú v oboch krajinách pozitívne. Rozdiel je v kvantite. Podľa výskumu TNS AISA v Českej republike využilo niekedy nákup na splátky 36% domácností. 28% českých domácností plánuje kúpiť na splátky tovar alebo služby (prvýkrát či opakovane). Na Slovensku využilo nákup na splátky takmer 2 krát viac domácností (až 60 %) a prvýkrát či opakovane týmto spôsobom plánuje kupovať tiež takmer dvojnásobok v porovnaní s ČR (55 %).

Profil spotrebiteľa je jedným z faktorov, v ktorých sa trhy splátkového predaja na Slovensku a v Česku podobajú. Klienti Home Credit nakupujúci na splátky sú ženy aj muži, mierne prevládajú muži. Ich vekový priemer sa pohybuje od 25 do 55 rokov, najviac je zastúpená skupina tridsiatnikov. Typický klient má stredoškolské vzdelanie, jedno alebo dve deti. Priemerná výška poskytnutých úverov prekročila 10 000 Sk (Kč), ich splatnosť je prevažne do roka. Výška mesačnej splátky predstavuje v priemere 800 – 900 Sk (Kč).

V oboch krajinách sa na splátky kupuje najviac čierna a biela technika. Za nimi na Slovensku nasledujú nábytok a domáce potreby. Spomínané komodity tu tvoria až 63% z celkového objemu nákupov na splátky, kým v Česku je tento podiel 50 %. Česi si výrazne viac požičiavajú na mobilné telefóny, tie sú na treťom mieste, kým na Slovensku sú až na mieste desiatom. Nákup výpočtovej techniky na splátky má tiež významnejší podiel v Česku.

  HCF - ČR HCS - SR
Poradie Komodita Komodita
1 Biela technika Čierna technika
2 Čierna technika Biela technika
3 Mobilné telefóny Nábytok
4 Výpočtová technika Domáce potreby
5 Domáce potreby Výpočtová technika
6 Nábytok Záhradná technika

Rozdiely sú tiež v mieste používania striebornej karty Home Credit. Z celkovo uskutočneného objemu platieb prostredníctvom striebornej karty na Slovensku predstavujú 97 % domáce platby, iba 3 % v zahraničí. Česi takto minú v zahraničí 7 krát viac, čo predstavuje 20 % platieb.

Podľa výzkumu TNS AISA patrí značka Home Credit v oboch krajinách k najznámejším. V Českej republike je spoločnosť jedným z lídrov na trhu spotrebiteľského financovania, na Slovensku si drží pozíciu jednotky na trhu splátkového predaja.

Všetky vyššie použité údaje vychádzajú zo štatistík HCF a HCS za obdobie január 2004 až jún 2005 (s výnimkou dát TNS AISA).